Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Industri- og engroslagre steg i fjerde kvartal

Industriens og engroshandlens lagre (år) 2018

Værdien af industriens og engroshandlens lagre steg samlet set med 2,1 mia. kr. i fjerde kvartal 2018 set i forhold til tredje kvartal. Industriens lagre steg med 0,9 mia. kr., mens engroshandlens lagre steg med 1,2 mia. kr. Lagrene er dermed steget for begge brancher i alle kvartaler i 2018 bortset for andet kvartal, hvor lagrene faldt i engroshandlen. Tallene er ikke korrigeret for sæsonudsving og prisudvikling, og derfor er en del af ændringerne i lagrene udtryk for normale sæsonmæssige udsving og prisændringer. Sæsonudsvingene kommer bl.a. til udtryk ved, at der i første kvartal typisk er en stigning i industriens lagre, mens der i fjerde kvartal oftest er et fald i lagrene især inden for industrien. Dermed er fjerde kvartal atypisk fra tidligere år, hvilket især skyldes store stigninger for medicinalindustri og kemisk industri mv. og bilhandel og bilværksteder mv.

Lagerændringer for industri og engroshandel

Industriens lagre af råvarer steg i fjerde kvartal

Værdien af industriens lagre steg i fjerde kvartal for to af lagervaretyperne og mest for råvarer, hvor stigningen var 1,6 mia. kr. Til sammenligning faldt lagerværdien af råvarer med 0,7 mia. kr. i samme kvartal året før. Industriens beholdning af fremstillede færdigvarer faldt med 0,8 mia. kr. fra tredje til fjerde kvartal.

Udviklingen i branchegruppernes lagre

Tallene for udviklingen i branchegruppernes lagre korrigeres for normale sæsonudsving. Korrigeret for sæsonudsving steg industriens lagre med 3,8 mia. kr. i løbet af fjerde kvartal. Den største stigning var hos medicinalindustri og kemisk industri mv., hvor stigningen var på 1,2 mia. kr., men også maskin- og transportmiddelindustri bidrog væsentligt til stigningen med 1,0 mia. kr. Denne branche indeholder bl.a. fremstilling af vindmøller, som svinger meget over året.

Stigning i engroshandlens lagre

Korrigeret for sæsonudsving steg engroshandlens lagre med 2,6 mia. kr. i løbet af fjerde kvartal. Branchegruppen bilhandel og bilværksteder mv. havde den største stigning på 1,9 mia. kr., mens andre maskiner havde et fald i lagrene på 0,4 mia. kr.

Kvartalsvise lagerændringer i industri fordelt på varetyper, faktiske tal

 

Beholdning

Ændringer

 

20171

2017

2018

 

2017

2018

 

Primo

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.*

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.*

 

løbende priser, mia. kr.

 

2010-priser, mia. kr.

Industri i alt

92,4

-3,2

3,0

1,6

2,0

0,9

 

-3,0

2,7

1,5

1,9

0,9

Råvarer

37,5

-0,7

-0,2

-0,8

0,9

1,7

 

-0,6

-0,3

-0,8

0,9

1,6

Varer under fremstilling

20,0

-1,4

1,0

0,4

-0,1

0,3

 

-1,3

1,0

0,4

-0,1

0,2

Fremstillede færdigvarer

33,7

-0,9

2,1

2,1

0,9

-0,9

 

-0,9

2,0

2,0

0,9

-0,8

Handelsvarer

1,3

-0,2

0,1

-0,1

0,3

-0,2

 

-0,2

0,0

-0,1

0,2

-0,2

* Foreløbige tal.
1 Baseret på Regnskabsstatistik for private byerhverv.

Kvartalsvise lagerændringer fordelt på brancher, sæsonkorrigerede tal

Beholdning

Ændringer

 

20171

2017

2018

 

Primo

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.*

 

løbende priser, mia. kr.

I alt industri og engroshandel

164,2

1,3

2,6

1,5

1,5

2,1

-1,2

2,8

6,4

Industri i alt

92,4

1,7

-0,3

0,4

-0,3

1,3

0,4

2,0

3,8

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

15,3

-0,5

-0,2

-0,3

-0,1

0,3

0,7

0,2

0,0

Tekstil- og læderindustri2

2,4

-0,1

0,1

0,2

-0,2

0,0

0,0

0,3

0,0

Træ- og papirindustri samt grafisk industri

2,7

-0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

-0,1

0,1

0,3

Medicinalindustri og kemisk industri mv.2

28,9

2,4

0,5

-0,8

-0,2

0,9

-1,3

-0,3

1,2

Metalindustri

6,5

-0,1

0,4

0,1

-0,2

-0,3

-0,4

0,0

0,6

Fremst. af elektronik og elektrisk udstyr

6,9

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

0,2

0,4

0,5

Maskin- og transportmiddelindustri

22,8

-0,3

-1,2

0,7

0,1

0,2

1,0

1,1

1,0

Møbel og anden industri mv.

7,0

0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,2

Engroshandel i alt

71,8

-0,4

3,0

1,1

1,8

0,8

-1,6

0,8

2,6

Bilhandel og bilværksteder mv.2

9,1

0,4

-0,3

-0,1

0,3

0,7

-0,5

-0,3

1,9

Korn og foderstof

1,7

-0,3

-0,2

0,4

0,1

-0,4

0,0

0,3

-0,1

Føde-, drikke- og tobaksvarer2

8,7

-0,5

-0,2

0,5

0,7

-0,3

-0,4

0,6

0,3

Tekstiler og husholdningsartikler

18,4

-0,1

2,8

0,1

-0,3

-0,6

0,1

-0,2

0,3

It-udstyr

3,1

0,1

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

Andre maskiner2

10,3

-0,1

0,4

-0,1

0,5

0,8

0,4

-0,2

-0,4

Anden engroshandel

20,5

0,1

0,4

0,3

0,5

0,6

-1,4

0,6

0,5

*Foreløbige tal.
1 Baseret på Regnskabsstatistik for private byerhverv.
2 Serierne sæsonkorrigeres ikke.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. februar 2019 - Nr. 70

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt