Gå til sidens indhold

Færre konkurser og færre tabte job

Konkurser februar 2017

I februar var der færre konkurser og færre tabte job. Der var 154 konkurser i blandt aktive virksomheder mod 171 i januar, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 10 pct. færre. I perioden december 2016 - februar 2017 var der 5 pct. færre konkurser end i de foregående tre måneder. Der er i gennemsnit gået i alt 990 fuldtidsjob (job omregnet til fuld tid) tabt hver måned i december 2016 - februar 2017 i de virksomheder, som blev ramt af konkurs. Det er 30 pct. flere end i de foregående tre måneder. Aktuelt gik 927 job tabt i februar - 27 pct. færre end i januar.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjob med tre-måneders glidende gennemsnit

45 pct. af konkurserne ramte aktive virksomheder

I faktiske tal var der i alt 307 konkurser i februar. Heraf var 137 eller 45 pct. aktive virksomheder (virksomheder med ansatte eller en omsætning over 1 mio. kr.). De stod for knap 100 pct. af omsætningen og for alle de tabte job.

8 pct. flere tabte job i februar

Der gik 927 fuldtidsjob tabt i februar, og det er 8 pct. flere end gennemsnittet i perioden august 2016 - januar 2017. I Region Hovedstaden forsvandt 461 job eller 70 pct. flere end i de foregående måneder, i Region Sjælland 123 job eller 14 pct. færre, i Region Syddanmark 124 job eller 11 pct. færre, i Region Midtjylland 192 job eller 7 pct. flere og i Region Nordjylland 27 job eller 78 pct. færre.

Ældre, handicappede, misbrugere, børn og unge rammes også af konkurser

Konkurser rammer ikke kun de ansatte, der mister deres job, og investorer, der mister deres penge. I en række brancher beskæftiger private virksomheder sig med mennesker, der har hjælp behov. Når disse virksomheder går konkurs, rammes disse mennesker derfor ofte hårdt. Samtidig stiller konkurserne krav til fx de kommunale myndigheder om hurtige løsninger på ofte akutte pleje- og pasningsproblemer.

I figuren nedenfor er det inden for ældre- og handicapområdet samt for børn og unge vist, hvordan 177 private virksomheder, der er gået konkurs siden 2009, er fordelt på brancher. 96 af konkurserne er sket inden for børn- og ungeområdet, hvoraf 69 har ramt døgninstitutioner for børn og unge, mens børneinstitutioner, SFO og klubber mv. har haft 27 konkurser. 81 af konkurserne er sket inden for ældre- og handicapområdet, hvoraf hjemmehjælp har haft 41 konkurser, mens døgninstitutioner for personer med psykiske handicap samt behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede har haft 40 konkurser.

Konkurser i brancher inden for ældre- og handicapområdet og børn- og ungeområdet

Konkurser i udvalgte branchegrupper og i regioner

 

2016

2017

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

828

718

430

644

468

524

487

447

490

415

558

559

524

368

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

207

210

199

260

213

197

181

183

190

163

172

174

171

154

Faktiske i alt

852

580

490

681

432

509

378

304

412

392

940

704

511

307

Hovedstaden

557

303

180

382

175

214

162

152

182

191

553

467

297

128

Sjælland

95

53

63

83

75

81

53

29

38

41

140

65

43

44

Syddanmark

46

85

104

58

50

66

52

34

77

51

76

59

47

57

Midtjylland

109

106

109

113

89

97

83

65

92

65

137

81

93

61

Nordjylland

45

33

34

45

43

51

28

24

23

44

34

32

31

17

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

881

934

1132

1111

1198

910

1351

811

587

561

1139

779

1263

927

Hovedstaden

210

195

353

583

473

183

254

381

247

179

294

179

347

461

Sjælland

47

201

134

125

265

255

147

75

31

69

281

151

254

123

Syddanmark

217

384

291

174

56

169

712

125

126

78

173

188

149

124

Midtjylland

324

122

269

185

285

270

181

77

165

140

242

186

263

192

Nordjylland

83

32

85

44

119

33

57

153

18

95

149

75

250

27

 

mia. kr.

Samlet omsætning

1,4

0,8

1,5

1,3

1,2

1,2

0,8

0,8

0,9

0,8

1,7

1,0

1,4

1,2

 

år

Gennemsnitlig levetid

6,6

7,6

7,9

7,9

7,6

8,3

7,2

8,1

8,0

7,0

5,4

5,4

5,9

7,4

Anm.: I www.statistikbanken.dk/konk4 findes der flere brancheopdelinger.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. marts 2017 - Nr. 91

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. april 2017

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation