Gå til sidens indhold

Antallet af folkepensionister steg i 2023

Folke- og førtidspension 2024

Antallet af folkepensionister bosiddende i Danmark steg fra 1.046.000 til 1.063.000 fra december 2022 til december 2023. Det er en stigning på 17.000 folkepensionister. I januar 2021 var antallet af folkepensionister 1.077.000. Faldet på 31.000 fra januar 2021 til december 2022 skal ses i lyset af den gradvist forhøjede pensionsalder, der blev indfaset i årene 2018 til 2022.

Antal folkepensionister bosiddende i Danmark, 2021-2023Kilde: www.statistikbanken.dk/pen114

Uændret folkepensionsalder og flere folkepensionister i 2023

Fra 2018 til 2022 blev folkepensionsalderen forhøjet fra 65 til 67 år. Den uændrede folkepensionsalder i 2023 kombineret med udviklingen af befolkningssammensætningen medførte en jævn stigning i antallet af folkepensionister henover månederne. I modsætning hertil faldt antallet af folkepensionister i løbet af det første halvår i både 2021 og 2022, hvorefter antallet steg i andet halvår i begge år. Dette mønster skyldtes, at folkepensionsalderen blev hævet med et halvt år både i 2021 og 2022. De nye folkepensionister, der med folkepensionsalderen fra det forrige år ville have været berettiget til folkepension i januar, måtte derfor vente til juli hhv. i 2021 og i 2022, før de nåede den nye folkepensionsalder.

Større samlet udbetaling til folkepensionister i 2023

I 2023 blev der udbetalt folkepension til i gennemsnit 1,1 millioner personer pr. måned, hvilket sammenlagt svarer til 12,7 millioner udbetalte månedsbeløb, mens der i 2022 sammenlagt blev udbetalt 12,6 millioner månedsbeløb. Desuden blev satserne hævet svarende til en stigning i satserne på 3,0 pct. for den fulde folkepension til enlige. Det betød, at den samlede udbetaling til folkepensionister bosiddende i Danmark steg fra 142,4 milliarder kr. i 2022 til 149,1 milliarder kr. i 2023 før skat. Stigningen var således på 6,8 milliarder kr. eller 4,8 pct. I 2022 faldt det samlede udbetalte beløb til folkepensionister i Danmark omvendt med 600 millioner kr. i forhold til 2021.

Engangsbeløb til pensionister i 2023 indgår ikke i beløbene

Folkepensionister, der modtager ældrecheck, modtog i løbet af 2023 desuden en ekstra økonomisk støtte på 5.000 kr. Disse beløb er ikke medregnet i denne statistik. Førtidspensionister, tidligpensionister og seniorpensionister modtog et engangsbeløb på 2.000 kr. i 2023.

En ud af 25 folkepensionister bor i udlandet

Ud over de 1.063.000 personer, der modtog folkepension i Danmark i december 2023, var der 46.300 personer bosat i udlandet, der modtog dansk folkepension. Det svarer til 4,2 pct. af alle modtagere af folkepension.

Andelen af folkepensionister, der boede i udlandet fordelt på alder og køn, december 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/pen114

80-89 årige mænd havde den største andel af folkepensionister i udlandet

Der er flere kvindelige end mandlige folkepensionister - i december 2023 var der hhv. 605.000 kvinder og 504.000 mænd. På trods af det var der stort set lige mange kvindelige og mandlige pensionister bosat i udlandet - i december 2023 hhv. 23.200 kvinder og 23.100 mænd. Den største andel af folkepensionister bosat i udlandet findes blandt 80-89-årige mandlige folkepensionister, hvor 5,1 pct. boede i udlandet ved udgangen af 2023. 

88 pct. af folkepensionister i udlandet er brøkpensionister

40.800 ud af de 46.300 folkepensionister i udlandet var i december 2023 brøkpensionister. Det vil sige, at de har boet lang tid nok i Danmark til at få dansk folkepension men ikke lang tid nok til at modtage det fulde beløb. I Danmark boede der 32.800 brøkpensionister i december 2023.

Antallet af førtids-, senior- og tidligpensionister i Danmark steg i 2023

Antallet af førtidspensioner, seniorpensionister og tidligpensionister (også kendt som modtagere af Arnepension) bosiddende i Danmark er steget fra december 2022 til december 2023. Mens tidlig pension alene tildeles personer tæt på folkepensionsalderen på baggrund af deres anciennitet på arbejdsmarkedet, så tildeles seniorpension også på baggrund af nedsat arbejdsevne. Antallet af førtidspensionister steg fra 229.800 til 238.000 - altså med 8.200 personer. Antallet af seniorpensionister steg fra 22.100 personer til 27.600 og antallet af tidligpensionister steg fra 10.100 til 12.300 personer. De samlede udbetalinger til disse tre grupper af pensionister steg med 5,6 milliarder kr. fra 51,2 milliarder kr. til 56,8 milliarder kr. før skat fra 2022 til 2023.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. april 2024 - Nr. 111

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. april 2025

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om sociale pensioner er baseret på Danmarks Statistiks pensionsregister. Oplysningerne kommer fra de it-systemer, der administrerer udbetaling af social pension. Der kan leveres specialopgørelser mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation