Gå til sidens indhold

Stor stigning i indvandringerne

Befolkningens udvikling 1. kvt. 2022

I løbet af første kvartal 2022 indvandrede 24.025 personer. Det var 25 pct. - eller 4.825 personer - flere end gennemsnittet for første kvartal over de seneste fem år, og hele 72 pct. mere end i første kvartal i 2021, hvor indvandringen dog også var meget lav med 13.996 personer. Hvor indvandringen af danske statsborgere var stort set konstant fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022 med hhv. 3.629 og 3.695 indvandringer, steg indvandringen markant blandt stort set alle andre statsborgerskaber. Danske statsborgere udgjorde 15 pct. af det totale antal indvandringer i første kvartal 2022. Den næststørste gruppe i første kvartal 2022 var indvandring af personer med rumænsk statsborgerskab (8 pct. af den samlede indvandring), efterfulgt af personer med ukrainsk statsborgerskab (7 pct.) og personer med amerikansk statsborgerskab (6 pct.).

Indvandring fordelt på hhv. dansk og udenlandsk statsborgerskab, første kvartal 2017-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/bev22

Stigende indvandring af ukrainske statsborgere i slutningen af første kvartal

For at kunne følge indvandringen af særligt de ukrainske statsborgere hurtigere end ved hjælp af kvartalsopgørelserne, er Danmarks Statistik begyndt at offentliggøre indvandring pr. uge med forbehold for, at der er tale om foreløbige tal. Opgjort på ugebasis fremgår det, at de danske statsborgere især indvandrede tæt på månedsskiftene (uge 2, uge 5, uge 9 og uge 13). De rumænske statsborgeres indvandringer var spredt over hele kvartalet, mens de amerikanske statsborgere hovedsagligt indvandrede ved studiestart omkring 1. februar (i uge 5 og 6). De ukrainske statsborgere blev i stadig stigende grad indskrevet i CPR-registeret mod slutningen af første kvartal, og denne stigende indvandring af ukrainske statsborgere fortsætter i den del af andet kvartal 2022, som er opgjort indtil videre (uge 14 til uge 17).

Indvandring, samlet og udvalgte statsborgerskaber, opgjort pr. uge i 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/van1uge

Befolkningens udvikling i første kvartal 2022

I løbet af første kvartal 2022 voksede den danske befolkning med 10.142 personer, så befolkningen pr. 1. april 2022 bestod af 5.883.562 personer. Det var noget højere end i første kvartal 2021, hvor befolkningstilvæksten var på 3.302 personer.

Befolkningens bevægelser, første kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bev22

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2022 - Nr. 162

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation