Gå til sidens indhold

Fald i det fuldførte byggeri i første kvartal

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.570.982 m2
1. kvt. 2022
-17 %
4. kvt.-1. kvt. 2022
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
6.263
1. kvt. 2022
-24 %
4. kvt.-1. kvt. 2022

Byggeaktivitet 1. kvt. 2022

Det samlede fuldførte etageareal i første kvartal 2022 endte på 1,9 mio. m2, hvilket er et fald på 3 pct. i forhold til fjerde kvartal. Faldet ses i fuldførelsen af beboelsesbygninger og øvrige bygningstyper, mens det fuldførte byggeri af erhvervsbygninger steg. Der blev i første kvartal fuldført 7.790 boliger, hvilket er et fald på 13 pct. i forhold til fjerde kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, men opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Påbegyndt byggeri faldt også i første kvartal

I første kvartal blev der påbegyndt 1,6 mio. m2, hvilket er et fald på 17 pct. i forhold til fjerde kvartal. Faldet er især drevet af et fald på 23 pct. for beboelsesbygninger, men ses inden for alle bygningstyper. Ser man på antallet af boliger, så blev der i første kvartal påbegyndt 6.263 boliger, hvilket er et fald på 24 pct. i forhold til fjerde kvartal. Det skal dog bemærkes, at opgørelse af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

Andre indikatorer tyder på, at væksten i byggeriet kan stilne af

Konjunkturbarometer for erhvervene april 2022 viser, at en lang periode med positive forventninger til beskæftigelsen inden for bygge og anlæg nu er nedjusteret til en forventning om uændret beskæftigelse for de kommende tre måneder. Samtidig har den sammensatte indikator for byggeret været nedadgående i marts og april.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2021

2022

1. kvt. 2022
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt. 2021

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

2082

1941

1920

1895

1571

-17

Beboelsesbygninger

999

1019

978

1024

792

-23

Erhvervsbygninger1

665

551

579

506

431

-15

Øvrige bygninger2

418

371

363

365

348

-5

Fuldført

2062

1970

1842

1965

1899

-3

Beboelsesbygninger

1016

998

960

932

910

-2

Erhvervsbygninger1

620

553

520

524

586

12

Øvrige bygninger2

426

418

362

510

403

-21

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2021

2022

1. kvt. 2022
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt. 2021

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

8987

9959

8395

8193

6263

-24

Enfamiliehuse1

3362

3509

3790

3656

3499

-4

Etagebyggeri

4827

5065

3990

3863

2230

-42

Øvrige bygninger2

798

1385

615

673

534

-21

Fuldført

8879

9411

8912

8985

7790

-13

Enfamiliehuse1

3430

3411

3513

3383

3584

6

Etagebyggeri

4682

4879

3900

4038

3420

-15

Øvrige bygninger2

767

1121

1499

1563

786

-50

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til sidste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

2021

 

2021

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

4

-1

2

2

 

11

-4

-5

7

Boliger

23

17

-15

2

 

-18

6

-4

0

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.570.982 m2
1. kvt. 2022
-17 %
4. kvt.-1. kvt. 2022
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
6.263
1. kvt. 2022
-24 %
4. kvt.-1. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2022 - Nr. 168

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Byggeri og anlæg