Gå til sidens indhold

Fortsat få tvangsauktioner trods stigning i juli

Tvangsauktioner juli 2022

Med 115 tvangsauktioner i juli mod 105 måneden før er antallet af tvangsauktioner steget med 10 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. På trods af denne måneds stigning er antallet af tvangsauktioner over de seneste tre måneder lidt lavere. Således blev der i den seneste tremånedersperiode maj-juli 2022 bekendtgjort 324 tvangsauktioner mod 333 tvangsauktioner i perioden februar-april 2022.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Enfamiliehuse dominerer billedet

Enfamiliehuse er den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2022

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

antal

Sæsonkorrigerede

91

108

134

104

105

115

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

84

130

138

97

81

100

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

-

4

3

5

3

5

Enfamiliehuse

59

91

98

60

59

63

Ejerlejligheder

2

7

10

5

6

4

Sommerhuse

6

8

4

2

-

7

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

3

1

1

5

3

6

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

2

-

5

3

3

6

Rene forretningsejendomme

1

3

2

1

-

-

Fabriks- og lagerejendomme

3

2

2

-

-

-

Ubebyggede grunde

4

4

3

2

4

-

Andet bebygget

4

10

10

14

3

9

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

7

12

21

9

13

9

Sjælland

28

30

30

17

15

28

Syddanmark

15

34

32

24

22

18

Midtjylland

18

34

24

27

16

25

Nordjylland

16

20

31

20

15

20

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

4. august 2022 - Nr. 268

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation