Gå til sidens indhold

Tjenestehandlen trak eksporten op i juni

Betalingsbalance og udenrigshandel juni 2022

I juni steg den samlede eksport af varer og tjenester med 0,7 pct. til 160 mia. kr. Den samlede import faldt med 1,3 pct. til 136 mia. kr. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget 7,9 pct., mens importen er steget 8,9 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Tjenestehandlen gav rekordstort betalingsbalanceoverskud i juni

I juni 2022 var overskuddet på betalingsbalancen på 28,6 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Tjenestehandlen bidrog med 20,1 mia. kr., mens varerne bidrog med 4,0 mia. kr. Varer, der ikke krydser den danske grænse, bidrog positivt til overskuddet, mens varer, der krydser den danske grænse, bidrog negativt, ligesom tilfældet har været de seneste måneder. Det er primært en stigning i importen af brændsler, der har trukket overskuddet på varer, der krydser grænsen, ned.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Søtransporten bidrager markant til betalingsbalanceoverskuddet i 2022

I første halvår af 2022 lå betalingsbalanceoverskuddet på 131,9 mia. kr., hvilket er 40,6 mia. kr. mere end i samme periode sidste år. Overskuddet på søtransport er steget med 64,8 mia. kr. til 123,8 mia. kr. i første halvår. Eksporten af søtransporttjenester steg med 73 pct. til 251,8 mia. kr., mens importen steg med 47 pct. til 128,0 mia. kr. De markant stigende niveauer for både eksport og import skal ses i lyset af en periode med stigende fragtrater.

Eksport af søtransporttjenester består primært af godstransport, mens det for importen både dækker over gods- og hjælpetjenester såsom lastning og lodsning samt kanal- og havneafgifter mv.

Nettooverskud på betalingsbalancens løbende poster og søtransport, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bbq og www.statistikbanken.dk/uhtp

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 3,2 mia. kr. for januar-maj 2022 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev opjusteret med 3,3 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 0,1 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2022

Udvikling

Januar-juni

 

Maj

Juni

Juni1

3 mdr.2

2021

2022

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

26,1

28,6

..

..

91,3

131,9

Indtægter

181,5

181,8

0,2

7,6

812,6

1035,8

Udgifter

155,3

153,2

-1,4

7,8

721,4

904,0

Varer og tjenester

21,0

24,0

..

..

82,2

120,8

Eksport

158,8

160,0

0,7

7,9

693,6

900,0

 Import

137,8

136,0

-1,3

8,9

611,4

779,2

Varer

1,6

4,0

..

..

51,5

26,2

Eksport

85,3

84,4

-1,1

1,9

429,9

498,2

Import

83,7

80,4

-3,9

10,2

378,4

472,0

Varer som krydser dansk grænse

-2,1

-0,5

..

..

17,9

3,9

Eksport

72,6

70,4

-3,1

1,1

368,3

427,2

Import

74,7

70,9

-5,1

7,1

350,4

423,2

Varer som ikke krydser dansk grænse

3,7

4,5

..

..

33,7

22,3

Eksport

12,7

14,0

10,1

6,4

61,6

71,0

Import

9,0

9,5

5,7

41,6

27,9

48,7

Tjenester

19,4

20,1

..

..

30,7

94,6

Eksport

73,5

75,7

2,9

15,7

263,7

401,8

Import

54,1

55,6

2,7

7,1

233,0

307,3

Indkomst

8,6

8,0

..

..

30,3

28,8

Indtægter

20,2

19,5

-3,4

6,2

105,1

118,2

Udgifter

11,6

11,5

-0,7

-5,7

74,8

89,3

Løbende overførsler

-3,4

-3,4

..

..

-21,3

-17,7

Indtægter

2,5

2,3

-6,6

-0,9

14,0

17,7

Udgifter

5,9

5,7

-3,7

11,2

35,2

35,4

Kapitaloverførsler mv.

0,4

0,4

..

..

-1,0

2,1

Fordringserhvervelse, netto

26,5

29,0

..

..

90,2

134,0

1 Juni 2022 i forhold til maj 2022.
2 April-juni 2022 i forhold til januar-marts 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Indikator for varehandel med lande udenfor EU

Som led i belysningen af invasionen i Ukraine, er de tidlige indikatorer for udviklingen i udenrigshandlen med lande uden for EU udvidet med Rusland og Ukraine. Se mere på: www.dst.dk/da/Betalingsbalance og udenrigshandel.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. august 2022 - Nr. 272

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation