Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

6,8 pct. er ansat inden for de seneste tre måneder

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 4. kvt. 2021

I fjerde kvartal 2021 oplyste 201.300 af de beskæftigede i Danmark, at de var blevet ansat i deres job inden for de seneste tre måneder. Det svarer til 6,8 pct. af de beskæftigede. De nyansatte kom fra et andet job, fra ledighed eller trådte ind på arbejdsmarkedet for første gang. Danmark placerer sig dermed over EU-gennemsnittet på 4,6 pct., og er kun overgået af Finland (7,0 pct.) og Spanien (6,9 pct.). Den laveste andel af nyansættelser var i Rumænien (1,4 pct.), Slovakiet (1,7 pct.) og Bulgarien (1,7 pct.). Det viser tal fra Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) offentliggjort af Eurostat.

Andel af beskæftigede der er startet nyt job inden for tre måneder, 15-74-årige. 4. kvt. 2021Kilde: Eurostat, Labour Force Survey (LFSI_STA_Q)

Hver femte nyansatte er ansat i sundhed og socialvæsen

Sundhed og socialvæsen var den branche, der i fjerde kvartal 2021 havde flest nye medarbejdere. Med 41.300 nye medarbejdere havde branchen 20,5 pct. af alle nye medarbejdere, hvilket skal ses i lyset af aktiviteter afledt af COVID-19 såsom vaccination og smitteopsporing. Herefter fulgte handel med 18,9 pct. af de nyansatte. I begge brancher lå andelen af nyansatte klart over branchens andel af den samlede beskæftigelse. Der var færrest nyansættelser i kultur og fritid, når der ses bort fra øvrige brancher, der blandt andet inkluderer landbrug.  

Andelen af nyansatte var klart højest i hoteller og restauranter

Nogle brancher adskilte sig i fjerde kvartal 2021 ved at have mange nyansættelser sammenlignet med antallet af beskæftigede i branchen. Den største forskel sås i hoteller og restauranter, som stod for 8,0 pct. af nyansættelserne men kun 3,6 pct. af den samlede beskæftigelse. Dette medførte en stor ulighed i andelen af nyansatte i brancherne, som varierede fra 15,1 pct. i hoteller og restauranter til 4,2 pct. i bygge og anlæg.

Ansatte og nyansatte i Danmark fordelt på brancher, 15-74 årige. 4. kvt. 2021

 

Ansatte

Heraf nyansatte

Andel nyansatte

 

1.000 personer

pct.

I alt

2940,3

201,3

6,8

Sundhed og socialvæsen

544,5

41,3

7,6

Handel

437,9

38,1

8,7

Industri

332,2

19,4

5,8

Undervisning

265,0

12,5

4,7

Bygge og anlæg

196,2

8,3

4,2

Videnservice

168,8

9,8

5,8

Offentlig adm., forsvar og politi

159,2

7,5

4,7

Transport

123,5

8,3

6,7

Information og kommunikation

122,7

8,2

6,7

Rejsebureaer, rengøring mv.

111,7

8,2

7,3

Hoteller og restauranter

106,6

16,1

15,1

Finansiering og forsikring

86,6

5,7

6,6

Kultur og fritid

69,7

4,7

6,7

Øvrige brancher

200,2

8,4

4,2

Anm.: I alt indeholder personer med uoplyst branche.
Kilde: Eurostat, Labour Force Survey (LFSQ_EGDN2)

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 kan have påvirket tallene

Tallene i denne artikel skal ses i lyset af, at de forskellige EU-lande kan have iværksat forskellige tiltag til håndtering af COVID-19-pandemien. Derudover kan der være mere varierende usikkerhed på tallene for landene end ellers, fordi svarprocenter eller respondentsammensætninger til Arbejdskraftundersøgelsen kan have ændret sig på forskellig vis i de forskellige lande pga. COVID-19.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. maj 2022 - Nr. 154

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

 Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper og afgrænsninger i de europæiske lande, og artiklens tal for ledighed og beskæftigelse for Danmark adskiller sig derfor fra de registerbaserede opgørelser. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation