Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

88 pct. flere ledige stillinger end før COVID-19

Ledige stillinger 4. kvt. 2021

I fjerde kvartal 2021 steg antallet af ledige stillinger i den private sektor med 5.700 til 66.100, når tallene er korrigeret for sæsonudsving. Den kraftige stigning fra de foregående fem kvartaler er dermed fortsat. I fjerde kvartal var der således 88 pct. flere ledige stillinger end i første kvartal 2020, på trods af det store fald i andet kvartal 2020. Andelen af ledige stillinger udgjorde i fjerde kvartal 3,6 pct. af samtlige stillinger. Det er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til kvartalet før.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Størst stigning i Information og kommunikation

Branchen information og kommunikation havde i fjerde kvartal den største stigning i andelen af ledige stillinger på 2,0 procentpoint i forhold til samme kvartal året før. Andelen af ledige stillinger i branchen nåede dermed op på 5,0 pct., og information og kommunikation var dermed samtidig dén branche, der havde den højeste andel af ledige stillinger i fjerde kvartal.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på brancher. 4. kvt. 2021 i forhold til 4. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Mindst stigning i finansiering, forsikring og ejendomshandel

Finansiering, forsikring og ejendomshandel havde i fjerde kvartal med 1,0 procentpoint den mindste stigning i andelen af ledige stillinger til 2,3 pct. i forhold til samme kvartal året før. Samtidig havde branchen den laveste andel af ledige stillinger.  

Størst stigning i andelen af ledige stillinger i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden havde i fjerde kvartal den største stigning på 1,7 procentpoint i andelen af ledige stillinger i forhold til samme kvartal sidste år. De ledige stillinger udgjorde i Hovedstaden 3,8 pct. af samtlige stillinger i regionen, hvilket blandt regionerne var kvartalets højeste andel. Mindste stigning i andelen af ledige stillinger på 0,9 procentpoint havde Region Sjælland til en andel af ledige stillinger på 2,6 pct.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på regioner. 4. kvt. 2021 i forhold til 4. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02

Arbejdssteder med 50-99 ansatte havde den største stigning

Den største stigning i andelen af ledige stillinger havde arbejdssteder med 50-99 ansatte. Her steg andelen med 1,7 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 3,3 pct. For de mindste arbejdssteder - med under ti ansatte - steg andelen af ledige stillinger med 1,4 procentpoint til 3,5 pct. ledige stillinger i fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode året før. Dermed havde de mindste arbejdssteder stadig den højeste andel af ledige stillinger.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på størrelse. 4. kvt. 2021 i forhold til 4. kvt. 2020

Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2020

2021

2020

2021

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

35426

39910

53737

60377

66123

2,0

2,3

3,0

3,3

3,6

I alt - faktiske

33552

39516

55840

61672

62756

1,9

2,2

3,0

3,3

3,3

Hovedstaden

13081

16411

21078

23887

26140

2,1

2,6

3,3

3,6

3,8

Sjælland

2964

3056

5248

6250

4820

1,7

1,8

2,9

3,2

2,6

Syddanmark

7081

7601

11624

11872

12777

2,0

2,2

3,2

3,2

3,4

Midtjylland

6710

8390

11577

12412

12689

1,6

2,0

2,7

2,9

2,9

Nordjylland

1745

2484

3847

4259

3421

1,2

1,8

2,6

2,8

2,2

Uden fast arbejdssted1

1972

1575

2466

2992

2909

2,9

2,3

3,5

4,2

3,8

1 Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

4. kvt. 2021

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

62756

11714

21586

7996

18551

2909

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

9980

769

2419

1070

5709

14

Bygge og anlæg

7038

2216

3136

890

776

21

Handel og transport mv.

23136

5183

9981

2906

4619

446

Information og kommunikation

6215

953

2016

840

2292

113

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

3089

469

669

412

1513

26

Erhvervsservice

13298

2124

3365

1879

3642

2289

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

3,3

3,5

3,3

3,3

3,1

3,8

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

2,8

2,7

2,9

2,1

2,9

2,4

Bygge og anlæg

3,7

4,6

4,0

3,4

2,1

1,6

Handel og transport mv.

3,0

3,5

3,0

3,1

2,8

2,0

Information og kommunikation

5,0

4,5

5,5

6,1

4,5

4,0

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2,3

1,5

2,3

3,1

2,6

1,7

Erhvervsservice

3,8

3,4

3,7

4,6

3,5

4,7

1 Se note til ovenstående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

11. marts 2022 - Nr. 82

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

 Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation