Gå til sidens indhold

Lille stigning i detailsalget i april

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+1,7 %
marts - april 2022

Detailomsætningsindeks april 2022

I april var detailsalget 1,7 pct. højere end i marts, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Samlet er detailomsætningen for februar til april 0,2 pct. lavere end de foregående tre måneder. Stigningen i detailhandlen i april kunne dermed ikke helt opveje faldene i de foregående to måneder. Udviklingen i detailsalget afspejler dermed endnu ikke det markante fald, som ses i forbrugerforventningerne, Nyt fra Danmarks Statistik 2022:177. Også konjunkturbarometer for detailhandel indikerer, at detailsalget i de kommende måneder vil være faldende, Nyt fra Danmarks Statistik 2022:190.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Stigningen i april ses inden for alle tre varegrupper

Alle tre varegrupper inden for detailhandlen oplevede en stigning i april 2022. Detailhandlen med beklædning mv. steg mest med 7,3 pct. mens andre forbrugsvarer samt fødevarer og andre dagligvarer steg med hhv. 2,0 og 0,2 pct.

Detailsalget i april 2022 var højere end i april 2021

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, var det samlede detailsalg 1,2 pct. højere i april 2022 end samme måned i 2021. Dette dækker over en stigning i salget i varegruppen beklædning mv. på 27,9 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer steg med 3,1 pct. Andre forbrugsvarer faldt med 4,4 pct.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2021

2022

 

2021-2022

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.*
 

Apr.*
 

 

Nov.
-jan.

Feb.
-apr.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

113,7

108,1

112,9

111,4

110,4

112,3

 

111,6

111,4

Fødevarer og andre dagligvarer

100,8

99,8

102,1

99,8

98,4

98,6

 

100,9

98,9

Beklædning mv.

116,5

96,2

100,6

106,6

108,1

116,0

 

104,4

110,2

Andre forbrugsvarer

126,6

119,4

127,0

124,7

123,6

126,0

 

124,3

124,7

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-0,4

-4,9

4,5

-1,4

-0,9

1,7

 

-1,7

-0,2

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,2

-1,0

2,3

-2,3

-1,4

0,2

 

-0,5

-2,0

Beklædning mv.

-3,4

-17,4

4,5

6,0

1,4

7,3

 

-13,0

5,6

Andre forbrugsvarer

1,0

-5,7

6,4

-1,9

-0,9

2,0

 

-0,3

0,3

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2021

2022

 

2021

2022

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Feb.
 

Mar.*
 

Apr.*
 

 

Feb.
-apr.

Feb.
-apr.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

88,0

119,8

110,9

93,6

107,1

112,3

 

106,2

104,3

Fødevarer og andre dagligvarer

93,8

110,0

97,9

87,7

98,9

100,9

 

100,6

95,8

Beklædning mv.

38,8

83,9

90,6

81,3

93,3

115,9

 

71,1

96,9

Andre forbrugsvarer

92,8

138,0

129,1

102,6

118,8

123,5

 

120,0

114,9

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-4,3

23,5

9,3

6,4

-10,6

1,2

 

9,7

-1,8

Fødevarer og andre dagligvarer

2,7

6,8

-4,8

-6,4

-10,1

3,1

 

1,5

-4,7

Beklædning mv.

-46,1

107,3

133,4

109,8

11,2

27,9

 

41,1

36,2

Andre forbrugsvarer

-4,4

33,7

13,3

10,5

-14,0

-4,4

 

14,5

-4,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+1,7 %
marts - april 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

30. maj 2022 - Nr. 191

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation