Gå til sidens indhold

Fortsat stigning i antal tabte job i april

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
200
april
-18,3 %
fra marts til april

Konkurser april 2022

Der var 200 erklærede/kundgjorte konkurser i april blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 18,3 pct. færre end i marts. Konkurserne medførte 1.393 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 29,5 pct. flere end i marts. Jobtabet er bredt funderet hos de konkursramte aktive virksomheder. Hovedparten af jobtabet er sket i anpartsselskaber, se mere herom senere i artiklen. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden februar-april var 7,7 pct. højere end i de foregående tre måneder, mens jobtabet var 26,5 pct. højere.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer, som forekommer forud for konkurserne i mange konkursforløb, giver dels nogle gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og dels hjælper de med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. Se mere herom i seneste offentliggørelse: Nyt fra Danmarks Statistik 2022:118

Aktuelt må det forventes, at alene forventede konkurser efter tvangsopløsningerne i januar og februar vil påvirke konkurstallene for de kommende måneder med omkring 465 konkurser. Konkursbegæringerne i april indikerer på tilsvarende vis omkring 545 konkurser i maj.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Erklærede konkurser i april i faktiske tal

Det totale antal erklærede konkurser i april var på 729 opgjort i faktiske tal. Det skal bemærkes, at 347 heraf stammer fra det ekstraordinært store antal tvangsopløsninger i januar, og at 334 af konkurserne var i iværksættervirksomheder.

Af de 729 konkurser var 202 eller 28 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. Der var 15 konkurser i april fra tvangsopløsningerne i januar. Af de 202 aktive var 157 anpartsselskaber, 19 enkeltmandsvirksomheder, 14 aktieselskaber og 5 var iværksætterselskaber.

De resterende 527 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. 332 af konkurserne stammer fra tvangsauktioner i januar. 176 af nulvirksomhederne var anpartsselskaber, mens 329 var iværksætterselskaber.

De fleste jobtab sker i anpartsselskaber

Der er siden 2009 sket en kraftig forskydning i hvilke virksomhedsformer, der står for de største andele af de tabte job. I de første år efter finanskrisen stod aktieselskaberne for omkring 50 pct. af de tabte job, mens anpartsselskaberne stod for omkring 40 pct. I de seneste år er billedet et ganske andet. Over 60 pct. af jobtabet er sket i anpartsselskaber mod omkring 20 pct. i aktieselskaber. Der er pr. definition kun jobtab i aktive virksomheder.

Konkursramte fuldtidsjob fra konkurser i aktive virksomhederKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Hovedstaden og Region Midtjylland stod for 63 pct. af de tabte job

Der blev tabt 1.393 job ved de 729 erklærede konkurser i april mod 1.076 tabte job i marts. Der er ingen enkelte konkurser med over 100 tabte job. I perioden februar-april blev i alt 3.138 job ramt af konkurs mod 2.481 i den foregående tremånedersperiode. Region Hovedstaden stod for 31 pct. af de tabte job i april, mens Region Sjælland stod for 8 pct. og Region Syddanmark for 22 pct. Region Midtjylland stod for 32 pct. og Region Nordjylland for 7 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - april 2022

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

68351

30364

44,4

111

92

Aktive virksomheder

7550

4107

54,4

110

71

Nulvirksomheder

60734

26253

43,2

111

93

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2021

2022

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

606

523

537

475

352

490

738

584

603

574

470

726

664

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

162

152

164

149

108

180

232

195

194

177

165

244

200

Faktiske i alt

590

508

486

454

194

385

774

795

981

447

363

970

729

Landbrug, skovbrug og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiskeri

8

7

12

8

3

6

7

10

14

7

6

13

10

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

17

16

22

30

6

14

31

41

43

24

24

33

23

Bygge og anlæg

83

68

82

74

34

77

115

112

129

74

59

128

103

Handel og transport mv.

172

126

132

122

56

116

217

220

243

129

120

266

201

Ejendomshandel og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udlejning

12

12

15

10

5

11

25

18

19

6

5

23

21

Erhvervsservice

136

191

92

81

35

71

139

147

182

81

70

170

119

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

162

88

131

128

55

89

240

246

351

125

79

337

251

Uoplyst aktivitet

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

Hovedstaden

297

179

216

230

81

182

448

452

626

208

133

578

394

Sjælland

57

53

67

60

22

45

78

84

86

46

62

95

53

Syddanmark

121

152

73

64

21

54

79

47

75

60

73

115

66

Midtjylland

75

91

87

69

50

64

117

173

155

105

63

134

173

Nordjylland

40

33

43

31

20

40

52

39

39

28

32

48

43

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

606

733

431

788

331

1248

808

1232

694

555

669

1076

1393

Hovedstaden

201

275

152

195

79

555

321

594

271

132

213

282

430

Sjælland

70

106

70

83

24

184

55

221

63

106

224

270

108

Syddanmark

100

63

105

145

10

191

133

129

93

96

107

249

313

Midtjylland

152

251

76

285

70

178

154

177

218

191

85

160

451

Nordjylland

83

38

28

80

148

140

145

111

49

30

40

115

91

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
200
april
-18,3 %
fra marts til april

Nyt fra Danmarks Statistik

6. maj 2022 - Nr. 157

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation