Gå til sidens indhold

Byggebeskæftigelsen steg i første kvartal

Beskæftigede ved bygge og anlæg 1. kvt. 2022

Byggebeskæftigelsen var i første kvartal på 195.000 personer, hvilket er en stigning på 3 pct. i forhold til niveauet på 189.700 personer i fjerde kvartal. Efter næsten uafbrudt vækst siden 2013 faldt byggebeskæftigelsen i foråret 2020, hvor også byggeriet kortvarigt var ramt af COVID-19 restriktioner. Dette fald blev indhentet i slutningen af 2020, hvorefter byggebeskæftigelsen er steget yderligere til det nuværende niveau. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Forventninger til beskæftigelsen fremadrettet

Konjunkturbarometer for erhvervene april 2022 viser, at den lange periode med positive forventninger til beskæftigelsen inden for bygge og anlæg, nu er nedjusteret til en forventning om uændret beskæftigelse for de kommende tre måneder. Derudover ses det, at andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft er på 43 pct. Denne andel var højest i september 2021, hvor den toppede med 48 pct.

Omsætningen steg i fjerde kvartal i forhold til samme kvartal sidste år

I faktiske tal udgjorde omsætningen inden for bygge- og anlæg 93 mia. kr. i fjerde kvartal 2021, hvilket er en stigning på 9 pct. i forhold til fjerde kvartal 2020. Lægger man de fire kvartaler sammen ender omsætningen i 2021 på 332 mia. kr., hvilket er en stigning på 7 pct. i forhold til omsætningen på 311 mia. kr i 2020. Opdeles stigningen fra 2020 til 2021 på de enkelte arbejdstyper, så steg anlægsvirksomhed med 13 pct., reparation og vedligeholdelse steg med 8 pct. mens nybyggeri steg med 3 pct. Denne udvikling ses også i firmaernes salg inden for bygge og anlæg. De nyeste tal for firmaernes salg kan ses i Firmaernes køb og salg februar 2022.

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstypeKilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher

 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt


 

 

faktiske tal, 1.000 personer

1. kvt. 2021

27,6

15,2

34,2

18,4

40,8

14,7

11,4

21,6

183,8

2. kvt. 2021

28,2

16,4

30,8

18,7

41,0

15,5

12,3

23,0

185,8

3. kvt. 2021

28,1

16,6

30,9

19,2

42,2

15,6

12,4

23,0

188,0

4. kvt. 2021

29,0

17,1

31,3

19,0

43,0

15,5

13,1

23,8

191,8

1. kvt. 2022

29,5

17,0

31,8

19,0

43,4

15,4

13,1

23,2

192,2

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

1. kvt. 2022

7

12

-7

4

6

5

15

7

5

 

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

1. kvt. 2021

27,8

15,9

34,2

18,5

41,2

15,1

11,8

22,2

186,6

2. kvt. 2021

28,1

16,2

30,9

18,8

41,4

15,6

12,4

23,0

186,4

3. kvt. 2021

28,2

16,4

31,0

19,1

41,9

15,2

12,3

22,9

186,9

4. kvt. 2021

28,7

16,8

31,2

18,9

42,4

15,5

12,8

23,4

189,7

1. kvt. 2022

29,7

17,7

31,8

19,2

43,6

15,9

13,3

23,8

195,0

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

1. kvt. 2022

4

5

2

1

3

3

3

2

3

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2022 - Nr. 146

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation