Gå til sidens indhold

69 pct. flere ledige stillinger end før COVID-19

Ledige stillinger 3. kvt. 2021

I tredje kvartal 2021 steg antallet af ledige stillinger i den private sektor med 6.200 til 59.500, når der er korrigeret for sæsonudsving. Den kraftige stigning er dermed fortsat, og i tredje kvartal var der på trods af det store fald i andet kvartal 2020 således 69 pct. flere ledige stillinger end før COVID-19. Andelen af ledige stillinger udgjorde i tredje kvartal 3,3 pct. af samtlige stillinger.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Størst fremgang inden for Information og kommunikation

Branchen information og kommunikation havde i tredje kvartal den største stigning i andelen af ledige stillinger på 2,1 procentpoint i forhold til samme kvartal året før. Andelen af ledige stillinger i branchen nåede dermed op på 4,6 pct., og information og kommunikation var dermed samtidig dén branche, der havde den højeste andel af ledige stillinger i tredje kvartal.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på brancher. 3. kvt. 2021 i forhold til 3. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Samtlige brancher oplevede en stigning i andelen af ledige stillinger

Handel og transport havde i tredje kvartal en stigning i andelen af ledige stillinger på 1,6 procentpoint til 3,2 pct. i forhold til samme kvartal året før. Brancherne bygge og anlæg samt erhvervsservice havde begge en stigning i andelen på 1,5 procentpoint til hhv. 3,9 og 3,8 pct. ledige stillinger. For brancherne industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed samt finansiering, forsikring og ejendomshandel steg andelen af ledige stillinger med 1,0 procentpoint til hhv. 2,5 og 2,3 pct. Dermed havde branchen finansiering, forsikring og ejendomshandel både den mindste fremgang sammenlignet med året før samt den laveste andel af ledige stillinger.

Højest andel af ledige stillinger i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden havde i tredje kvartal den største stigning på 1,7 procentpoint i andelen af ledige stillinger i forhold til samme kvartal sidste år. De ledige stillinger udgjorde i Hovedstaden 3,6 pct. af samtlige stillinger i regionen, hvilket blandt regionerne var kvartalets højeste andel. For regionerne Syddanmark og Sjælland steg andelen med 1,4 procentpoint til en andel af ledige stillinger på hhv. 3,2 og 3,1 pct. Region Midtjylland havde en stigning i andelen af ledige stillinger på 1,2 procentpoint, hvilket svarer til en andel af ledige stillinger på 2,9 pct. Mindste stigning i andelen af ledige stillinger på 0,9 procentpoint havde Region Nordjylland. Her var andelen af ledige stillinger 2,7 pct., og dermed havde regionen samtidig den laveste andel af ledige stillinger

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på regioner. 3. kvt. 2021 i forhold til 3. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02

De mindste arbejdssteder havde højest andel af ledige stillinger

For de mindste arbejdssteder - med under ti ansatte - steg andelen af ledige stillinger med 0,8 procentpoint til 3,5 pct. ledige stillinger i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode året før. Dermed havde de mindste arbejdssteder den mindste fremgang i andelen af ledige stillinger, men de har stadig den højeste andel af ledige stillinger. Den største fremgang i andelen af ledige stillinger havde arbejdssteder med 50-99 ansatte. Her steg andelen med 2,0 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 3,2 pct. For arbejdssteder med 10-49 ansatte steg andelen af ledige stillinger med 1,7 procentpoint, til en andel på 3,4 pct. ledige stillinger. De største arbejdssteder - med over 100 ansatte - havde en stigning i andelen af ledige stillinger på 1,4 procentpoint til 2,9 pct., hvormed de største arbejdssteder havde den laveste andel af ledige stillinger.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2020

2021

2020

2021

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

31766

35905

39856

53353

59513

1,8

2,0

2,3

3,0

3,3

I alt - faktiske

32758

33422

39386

55954

61495

1,8

1,9

2,2

3,0

3,3

Hovedstaden

12081

12956

16337

21008

23696

1,9

2,1

2,6

3,3

3,6

Sjælland

3037

2964

3060

5268

6114

1,7

1,7

1,8

2,9

3,1

Syddanmark

6355

7087

7621

11666

12003

1,8

2,0

2,2

3,3

3,2

Midtjylland

6825

6716

8398

11697

12579

1,7

1,6

2,0

2,7

2,9

Nordjylland

2610

1727

2395

3850

4143

1,8

1,2

1,7

2,6

2,7

Uden fast arbejdssted1

1852

1972

1575

2465

2960

2,9

2,9

2,3

3,5

4,1

1 Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

3. kvt. 2021

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

61495

11923

21834

7689

17090

2960

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

8876

766

2114

1176

4812

7

Bygge og anlæg

7405

2793

2923

547

1123

18

Handel og transport mv.

23801

5447

10805

3002

4247

300

Information og kommunikation

5703

777

1711

889

2248

78

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

3030

507

529

638

1352

4

Erhvervsservice

12681

1632

3752

1438

3307

2552

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

3,3

3,5

3,4

3,2

2,9

4,1

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

2,5

2,8

2,5

2,3

2,6

1,2

Bygge og anlæg

3,9

5,8

3,8

2,2

2,9

1,3

Handel og transport mv.

3,2

3,7

3,3

3,2

2,6

1,4

Information og kommunikation

4,6

3,7

5,0

6,3

4,4

2,8

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2,3

1,6

1,9

3,9

2,4

0,9

Erhvervsservice

3,8

2,6

4,2

3,9

3,4

5,8

1 Se note til ovenstående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

8. december 2021 - Nr. 440

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

 Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. Opgørelsesdatoerne i 3. kvt. 2021 var 14. juli, 11. august og 8. september. I forbindelse med indberetning for 1. kvt. 2020 var opgørelsesdagene 13. januar, 10. februar og 11. marts 2020, altså før den første nedlukning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation