Gå til sidens indhold

Danske arbejdsomkostninger steg mest

Arbejdsomkostninger i EU og USA 3. kvt. 2021

I årets tredje kvartal steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i Danmark mest med 4,2 pct. på årsbasis. Derefter fulgte USA med en næsten tilsvarende stigning i samme periode på 4,1 pct. I de 27 EU-lande uden Storbritannien steg arbejdsomkostningerne pr. time 2,9 pct. i forhold til tredje kvartal 2020. Mindst var stigningen i tredje kvartal i de 19 lande, der deltager i Eurosamarbejdet med 2,4 pct. Det skal bemærkes, at opgørelserne stadig i høj grad er påvirket af de nedlukninger af arbejdspladser, der skyldes COVID-19 og de afledte effekter af de forskellige statslige hjælpepakker, med henblik på afdæmpning af den deraf følgende økonomiske krise. Opgørelserne er derfor fortsat forbundet med større usikkerhed end sædvanligt. Se også afsnittet om Særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Årlig ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time i Danmark, EU, Euroområdet og USAKilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database og egne beregninger

Hjemsendelse og hjælpepakker giver store udsving i arbejdsomkostningerne

Man bør være opmærksom på, at lande kan have meget høje stigninger i arbejdsomkostningerne pr. time som følge af hjemsendelser forårsaget af COVID-19. Det er tilfældet, hvor lønmodtagere ikke kan arbejde hjemmefra, men fortsat genererer løn- og andre arbejdsomkostninger for virksomhederne, der ikke nødvendigvis kompenseres fuldt ud ved hjælp af de respektive statslige hjælpepakker. Omvendt kan både tilbagevenden til arbejde og udbetalte kompensationer fra de statslige hjælpepakker til virksomheder bevirke et fald i arbejdsomkostningerne, da kompensationer skal indregnes som subsidier, og derved de facto udgør en indtægt for virksomhederne.

I Tyskland steg arbejsomkostninger svarende til halvdelen af de danske

Tyskland, Sverige og Storbritannien er blandt de lande, Danmark har den største samhandel med. Der foreligger desværre ikke tal vedrørende hele 2021 for Storbritannien, der forlod EU-samarbejdet 31. januar 2020. Stigningen på årsbasis i årets tredje kvartal var blandt vores vigtigste samhandelspartnere højest i Tyskland med 2,1 pct., der dermed lå på halvdelen af stigningen i Danmark. I Sverige steg arbejdsomkostningerne pr. time med 1,7 pct. i forhold til tredje kvartal 2020.

Årlig ændring i arbejdsomkostningerne i EU og hos Danmarks vigtigste samhandelspartnere

 

2020

2021

 

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

pct.

EU-27 (uden Storbritannien)

4,2

1,5

-0,1

2,9

Euroområdet

4,5

1,3

-0,9

2,4

Danmark

2,1

1,2

3,2

4,2

Sverige

-4,6

1,4

7,5

1,7

Tyskland

3,8

1,6

-0,3

2,1

Storbritannien

22,6

14,2

..

..

Kilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database og egne beregninger

Litauen med højest stigning i EU

Med en stigning på hele 15,5 pct. fra tredje kvartal 2020 til tredje kvartal i år, havde Litauen den klart højeste årlige stigning i arbejdsomkostningerne pr. time i EU efterfulgt af Bulgarien, hvor arbejdsomkostningerne steg med 12,3 pct. i samme periode. Derimod aftog arbejdsomkostningerne pr. time med 1,1 pct. på årsbasis i Grækenland.

Procentvis ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time. fra 3. kvt. 2020 til 3. kvt. 2021Kilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database og egne beregninger

Løn og andre omkostninger

Arbejdsomkostningerne består af løn, pensionsopsparinger og øvrige arbejdsom-kostninger som fx bidrag til offentlige kasser, uddannelsesomkostninger, frivillige personaleomkostninger mv. Lønnen omfatter - i modsætning til opgørelsen i de nationale lønindeks - også uregelmæssige betalinger som akkord- og bonusbetalinger samt efterreguleringer mv.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 medfører øget usikkerhed

Man skal være opmærksom på, at udviklingen i arbejdsomkostninger pr. time er påvirket af COVID-19 i varierende grad i de enkelte lande, og data fra og med andet kvartal 2020 derfor skal tages med forbehold. Der er både forskelle i omfang, tidspunkt og håndtering af nedlukningen med hensyn til statslige hjælpepakker i de enkelte lande. De danske tal er således især i andet kvartal 2020 og i første kvartal 2021 kraftig påvirket af lønkompensationsordningen, der helt eller delvist kompenserer virksomhedernes lønudgifter i kombination med en kraftig reduktion af arbejdstid for de lønmodtagere, der var hjemsendt og ikke kunne arbejde fuldt ud.

Derudover kan nedlukningen have medført vanskeligheder i selve dataindsamlingen i visse lande. Der vil således også i de kommende måneder forventes revisioner i et større omfang end i en normal situation.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2021 - Nr. 458

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Årsstigningerne viser ændringerne i de samlede arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i forhold til det tilsvarende kvartal året før. EU-totalen er sammenvejet med BNP-vægte. Tallene for landene i EU er baseret på EU-harmoniserede opgørelser og kan derfor ikke direkte sammenlignes med de nationale lønindeks.
På trods af, at tallene er baseret på EU-harmoniserede opgørelser, er landenes årsstigninger ikke fuldt sammenlignelige, da der er visse forskelle i opgørelsesmetode mellem de enkelte lande.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation