Gå til sidens indhold

Anmeldelser for vold mod privatperson stiger igen

Kriminalitet (kvt.) 3. kvt. 2021

I årets tredje kvartal blev der anmeldt knap 6.600 voldsforbrydelser i alt, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på næsten 3 pct. i forhold til anmeldte voldsforbrydelser i andet kvartal 2021. Stigningen skyldes særligt flere anmeldelser for vold mod privatperson, som steg 8 pct. Vold mod privatperson omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold og straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven. Antallet af anmeldte voldsforbrydelser mod privatperson har været markant lavere end normalt under COVID-19, men lader nu til at bevæge sig tilbage til niveauet før COVID-19. Udviklingen i anmeldelses-statistikken under COVID-19-krisen i 2020 og 2021 har udløst større udsving i forhold til det normale forløb, hvorfor de sæsonkorrigerede tal er forbundet med større usikkerhed end normalt. Se mere herom i statistikdokumentationen.

Anmeldte voldsforbrydelser mod privatperson, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Stor stigning i anmeldte lomme- og tasketyverier

Antallet af anmeldte tyverier har været faldende gennem en længere årrække og været særligt lavt det seneste halvandet år som følge af COVID-19-situationen med afstandskrav og aflyste arrangementer. Faldet skyldtes i perioden særligt færre lomme- og tasketyverier. Fra årets andet til tredje kvartal var der dog en stor stigning i antallet af anmeldte lomme- og tasketyverier på 35 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Den overordnede faldende tendens i anmeldte tyverier siden 2017 kan formentlig delvis forklares med indbrudsparagraffen §276a, som trådte i kraft 1. januar 2018. Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri.

Anmeldte tyverier, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Mindre fald i anmeldte indbrud

Også antallet af anmeldte indbrud har været markant lavere end normalt under COVID-19, men lader ligeledes til at være på vej tilbage til den tidligere sete udvikling. Antallet af anmeldte indbrud i alt faldt med knap 1 pct. fra andet til tredje kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Antallet af anmeldte indbrud i forretning, virksomhed mv. faldt med 4 pct., og indbrud i beboelser faldt med 3 pct. Indbrud i beboelse omfatter villaer o.l., lejligheder, værelser og landejendomme. Til gengæld steg antallet af anmeldte indbrud i ubeboede bebyggelser med mere end 4 pct. Indbrud i ubeboede bebyggelser omfatter bl.a. kælder-, lofts- og pulterrum, fritids- og kolonihavehuse, garager samt udhuse.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Nyt fra Danmarks Statistik

14. oktober 2021 - Nr. 372

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. januar 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation