Gå til sidens indhold

Eksport og import stiger igen i november

Betalingsbalance og udenrigshandel november 2021

I november steg den samlede eksport af varer og tjenester med 3,7 pct. Den samlede import steg med 3,3 pct. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget 8,9 pct., mens importen er steget 7,4 pct. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster steg i november med 0,6 mia. kr. til 21,4 mia. kr. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Søtransporten trækker overskuddet på betalingsbalancen op

Eksporten af søtransporttjenester er steget markant i de første 11 måneder af 2021. Dette medvirker til, at tjenesternes bidrag til overskuddet på betalingsbalancen er steget med 30,9 mia. kr. sammenlignet med samme periode i 2020. Eksporten af søtransporttjenester varierer over tid og er bl.a. afhængig af en række globale forhold, herunder udviklingen i fragtrater. Fragtraterne har i 2021 været stigende og medvirket til, at overskuddet på søtransporttjenster er steget med 55,2 mia. kr.

Eksport af søtransport samt fragtrater, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/uhm og Macrobond

Lille stigning i betalingsbalanceoverskuddet i 2021

Den betydelige stigning i overskuddet på tjenester modsvares af et fald i overskuddet på varer, hvilket bidrager til, at overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for de første 11 måneder af 2021 kun er 1,9 mia. kr. højere end for samme periode i 2020. Udviklingen i varehandlen dækker over fald i overskuddet på varer, der krydser grænsen, hvor importen steg mere end eksporten.

Betalingsbalancens løbende poster, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 3,6 mia. kr. for januar til oktober 2021 i forhold til seneste offentliggørelse. Der er tale om justeringer som følge af den løbende kvalitetssikring.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Omlægning af tabeller i statistikbanken

For et år siden startede en omlægning af tabellerne i statistikbanken for Betalingsbalance og udenrigshandel (se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:7). Som led i omlægningen er der oprettet en række nye tabeller. Der er oprettet en ny tabel, bb2uhv, som gør det muligt at vælge varehandlen opgjort efter grænsepassageprincippet eller ejerskifteprincippet, fordelt på varegrupper. Der er endvidere oprettet to nye tabeller, uhm og uhq, som opgør vare- og tjenestekategorier i en samlet tabel på udvalgte lande. Opgørelsen af varerne følger ejerskifteprincippet. Derudover er der oprettet følgende nye tabeller: glob, bbm, bbq, bby, som bl.a. opdeler varer på varer, der krydser grænsen og varer der ikke krydser grænsen.

De eksisterende tabeller bevares i forbindelse med denne offentliggørelse. Tabellen bbpm er dog opdateret tilbage til 2018, som følge af en opdatering i metoden til fordeling af varehandlen i de nye tabeller. Opdateringen vedrører kun justeringer mellem de enkelte varegrupper, og påvirker således ikke totalerne.

Ændringer i bbpm som følge af nye tabeller

 

Løbende indtægter

 

Løbende udgifter

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

Varer

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

Varer som krydser dansk grænse

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

0,0

0,0

-0,9

 

-0,1

0,0

0,2

Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel

0,0

0,0

-0,1

 

0,0

0,0

0,1

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l.

0,0

0,0

-1,9

 

0,0

0,0

-2,0

Kemikalier og kemiske produkter

-0,3

0,0

-0,1

 

0,0

0,0

0,3

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

0,0

0,0

0,1

 

-0,1

0,0

0,3

Maskiner, undt. transportmidler

0,1

0,0

2,4

 

0,1

0,0

0,0

Transportmidler undt. Skibe og fly

1,0

0,0

0,3

 

0,0

0,0

0,1

Skibe, fly mv.

0,0

0,0

0,3

 

0,0

0,0

-0,1

Færdigvarer og andre varer

0,1

0,0

-0,1

 

0,1

0,1

1,3

Øvrige varer der krydser grænsen

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

Udvikling

Januar-november

 

Okt.

Nov.

Nov.1

3 mdr.2

2020

2021

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

20,8

21,4

..

..

183,6

185,5

Indtægter

153,2

157,3

2,7

8,6

1368,3

1548,7

Udgifter

132,4

135,9

2,7

6,9

1184,7

1363,3

Varer og tjenester

16,6

17,6

..

..

151,1

153,6

Eksport

130,9

135,8

3,7

8,9

1169,6

1327,5

 Import

114,4

118,1

3,3

7,4

1018,5

1173,9

Varer

6,5

7,3

..

..

116,1

87,8

Eksport

76,4

79,4

3,9

5,5

716,6

812,6

Import

69,9

72,0

3,1

8,0

600,4

724,8

Varer som krydser dansk grænse

1,1

1,8

..

..

51,7

20,2

Eksport

64,8

67,0

3,4

5,8

605,4

683,5

Import

63,6

65,2

2,5

8,0

553,7

663,3

Varer som ikke krydser dansk grænse

5,4

5,6

..

..

64,4

67,6

Eksport

11,6

12,4

6,5

4,3

111,1

129,1

Import

6,2

6,8

9,3

7,9

46,7

61,5

Tjenester

10,0

10,3

..

..

35,0

65,9

Eksport

54,5

56,4

3,5

14,0

453,1

515,0

 Import

44,5

46,1

3,7

6,4

418,1

449,1

Indkomst

8,1

7,8

..

..

69,5

71,4

Indtægter

19,9

19,3

-2,7

7,9

176,0

196,5

Udgifter

11,7

11,5

-1,9

2,3

106,5

125,1

Løbende overførsler

-3,9

-4,0

..

..

-37,0

-39,5

Indtægter

2,5

2,2

-8,9

-3,8

22,7

24,7

Udgifter

6,3

6,3

-0,7

7,0

59,7

64,2

Kapitaloverførsler mv.

-0,1

0,2

..

..

-0,6

-0,6

Fordringserhvervelse, netto

20,8

21,6

..

..

183,0

184,9

1 November 2021 i forhold til oktober 2021.
2 September-november 2021 i forhold til juni-august 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2022 - Nr. 6

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Betalingsbalance og udenrigshandel