Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Tre ud af 1.000 var i stofmisbrugsbehandling i 2020

Stofmisbrugsbehandling social 2020

Der var 16.500 personer i stofmisbrugsbehandling i 2020 blandt de 85 kommuner, som har godkendt data. De 85 kommuner dækker 81 pct. af den samlede befolkning. Hermed var 0,35 pct. af befolkningen i stofmisbrugsbehandling, hvilket stort set var uændret i forhold til tidligere år. Andelen af befolkningen i stofmisbrugsbehandling varierer mellem kommunerne fra nul til 0,85 pct. i 2020. Der har været en stigning i andelen for den kommune med forholdsmæssigt flest personer i stofmisbrugsbehandling. Fx var den højeste andel i en kommune 0,61 pct. i 2015, mens den i 2019 var 0,81 pct.

Andel personer i stofmisbrugsbehandling. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv002 og /folk1a

Næsten uændret antal personer i stofmisbrugsbehandling

I 2020 var der 113 færre personer i stofmisbrugsbehandling end året før blandt de 85 kommuner, som har godkendt data for årene 2018-2020. Dette svarer til et fald på 0,7 pct. I den foregående periode fra 2018 til 2019 var der en stigning på 4,0 pct.

Færre startede og stoppede i misbrugsbehandling

Selvom antallet af personer i behandling var stort set uændret i 2020 i forhold til året før, var der 8,7 pct. færre i 2020, som bad om stofmisbrugsbehandling. Tilsvarende var der et fald i antal påbegyndte behandlinger på 7,8 pct. samt 8,3 pct. færre afsluttede behandlinger. Årsagen tilskrives blandt andet en lavere aktivitet på rusmiddelcentrene på grund af COVID-19-situationen, hvor tilgængeligheden til rusmiddelcentre i nogen omfang har været begrænset.

Stofmisbrugsbehandling, aktivitet for 85 kommuner med godkendte data for 2018-2020

 

2018

2019

2020

Ændring 2019-2010

 

antal

pct.

Anmodninger

7492

7804

7125

-679

-8,7

Iværksættelser

7215

7538

6949

-589

-7,8

Afsluttede behandlinger

6989

7345

6734

-611

-8,3

Personer i behandling

15958

16598

16485

-113

-0,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv001

Flere afslutter deres behandling som stoffri

Ved afslutning af en borgers behandlingsforløb for stofmisbrug angives afslutningsstatus. I 2020 blev 37,6 pct. af behandlingsforløbene afsluttet med status som stoffri, hvilket er en stigning på 3,6 pct. point i forhold til 2019. Fremgangen ses i alle fem regioner. I Region Midtjylland afsluttedes flest forløb (42,7 pct.) med stoffri sammenlignet med de øvrige regioner. I 2020 havde 17,8 pct. et reduceret eller stabiliseret stofmisbrug ved afslutning af deres behandling, mens 44,6 pct. afsluttedes med status andet, som fx kan være, at borger er flyttet eller er død.

Stoffri ved afsluttet stofmisbrugsbehandling for 85 kommuner fordelt på regionerKilde: www.statistikbanken.dk/smdbv005

Nyt fra Danmarks Statistik

4. oktober 2021 - Nr. 357

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter data for kommuner, som har valideret og godkendt oplysningerne i Stofmisbrugsdatabasen. I den forbindelse skal det dermed bemærkes, at tallet ikke er dækkende for stofmisbrugsbehandling i hele landet. Analyse af udviklingen over tidsserien bør alene ske for de godkendte kommuner, der indgår i alle år. Se opgørelse i tabel. Ved opgørelse af forløb sammensættes to eller flere forløb, hvis personen har et tidligere afsluttet forløb i samme kommune, og der er maximalt ti dage mellem første forløbs slutdato og næste forløbs startdato.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation