Gå til sidens indhold

Der gives oftere støtte til handicapbil i Nordjylland

Støtte til handicapbil 2019

Borgere med handicap kan ansøge om støtte til køb af handicapbil hos kommunen. I 2019 havde Region Nordjylland den markant største andel af bevillinger til støtte til køb af handicapbil, hvilket også gjorde sig gældende i 2017 og 2018. I 2019 blev 234 ansøgninger ud af det samlede antal ansøgninger på 321 afgjort med en bevilling, hvilket svarer til 73 pct. af ansøgningerne i regionen. Nordjyllands andel af bevillinger lå hermed 15 procentpoint over Region Syddanmark, der havde den næst største andel i 2019. Omvendt havde Region Sjælland, med 48 pct. bevillinger, den laveste andel. Her blev 232 ud af 480 ansøgninger i regionen afgjort med en bevilling til køb af handicapbil. De øvrige regioner placerer sig jævnt, hvor 55 pct. af ansøgningerne blev afgjort med bevilling i Region Hovedstaden, 57 pct. i Region Midtjylland og 58 pct. i Region Syddanmark.

Andelen af ansøgninger afgjort med bevilling. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/handbil1 og handbil2.

Uændret antal bevillinger trods flere ansøgninger

I 2019 modtog kommunerne samlet 2.585 ansøgninger om støtte til køb af handicapbiler, hvilket er 232 flere end året forinden. Trods denne stigning, er udviklingen i antallet af ansøgninger afgjort med bevilling stort set uændret. I 2019 var der 1.479 bevillinger, hvilket blot er 14 bevillinger flere end 2018.

Antallet af sager afgjort med afslag er derimod steget i takt med antallet af ansøgninger generelt. I 2019 blev der givet 1.106 afslag på ansøgninger om støtte til køb af handicapbil, svarende til 42,8 pct. af det samlede antal ansøgninger. I 2018 endte 37,7 pct. af alle ansøgninger med afslag. Dette giver en stigning i ansøgninger afgjort med afslag på 5,1 procentpoint fra 2018 til 2019.

Antal ansøgninger, afslag og bevillinger af støtte til køb af handicapbilerKilde: www.statistikbanken.dk/handbil1 og handbil2.

Flere ansøgninger på baggrund af øvrige behov

Ansøgninger om støtte til køb af handicapbil skal motiveres med behov for enten kørsel til arbejde, kørsel til uddannelse eller kørsel i øvrigt. I 2019 blev 2.004 ansøgninger motiveret med behov for kørsel i øvrigt. Det er markant flere end de andre behovskategorier med 471 ansøgninger motiveret med kørsel til arbejde og 62 med kørsel til uddannelse. I 2019 var andelen af ansøgninger, der blev afgjort med bevilling, dog størst for ansøgninger motiveret med behov for kørsel til uddannelse og arbejde. 70,1 pct. af ansøgningerne motiveret med arbejde og 59,7 pct. af ansøgningerne motiveret med uddannelse blev afgjort med en bevilling, mens andelen for ansøgningerne motiveret med behov for kørsel i øvrigt var 54,7 pct. Fra 2018 til 2019 steg både antallet af ansøgninger og bevillinger motiveret med behov for kørsel i øvrigt, men det er forsat den kategori, hvor der gives den største andel afslag.

Antal ansøgninger fordelt på behov og afgørelserKilde: Baseret på beregninger fra HANDICB-register.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. august 2020 - Nr. 319

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Indberetning om støtte til køb af handicapbiler modtages fra 98 kommuner. Statistikken om støtte til køb af handicapbil opgør pr. kommune antallet af ansøgninger fordelt på afslag og bevillinger, sagsbehandlingstid og størrelsen på bevilget støttebeløb.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Social støtte