Gå til sidens indhold

Hver femte privatansat er i et udenlandsk ejet firma

Udenlandsk ejede firmaer 2019

I 2019 var 21 pct. af lønmodtagerne i den private sektor i Danmark ansat i et udenlandsk ejet firma. Det er næsten den samme andel som i 2018. De lidt over 8.000 udenlandsk ejede firmaer i Danmark udgjorde kun 3 pct. af det samlede antal firmaer, men de beskæftigede, hvad der svarer til 322.000 fuldtidsansatte i 2019. Omsætningen var på 1.177 mia. kr., svarende til 27 pct. af den samlede omsætning i den private sektor.

Andel af lønmodtagere ansat i et udenlandsk ejet firma. Den private sektorKilde: www.statistikbanken.dk/ifatsf1

Størst andel inden for information og kommunikation

Andelen af medarbejdere, der var ansatte i udenlandsk ejede firmaer, var med 31 pct. størst inden for branchegruppen information og kommunikation. Derefter fulgte industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 29 pct. Bygge og anlæg var med 7 pct. branchegruppen med den laveste andel medarbejdere ansat i udenlandsk ejede firmaer.

Størst andel ansat i svenske firmaer

Ansatte i svensk ejede firmaer udgjorde med 22 pct. den største andel af de ansatte i udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Dernæst fulgte ansatte i tysk ejede firmaer med en andel på 14 pct. og ansatte i amerikansk ejede firmaer med 12 pct. Af de ansatte i de udenlandsk ejede firmaer arbejdede 70 pct. i firmaer, som havde en ejer fra et andet EU-land.

Andelen af beskæftigede i 2018 højere end EU gennemsnittet

I Danmark var andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer i den private sektor i 2018 højere end EU-gennemsnittet. I Danmark var andelen på 20 pct., mens andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer i EU gennemsnitligt var 16 pct. Danmark havde dermed næsten samme andel som i Norge og Sverige, hvor andelene var hhv. 21 pct. og 22 pct. Andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede virksomheder var i EU størst i Luxembourg og Estland som havde andele på hhv. 41 pct. og 39 pct.

Andel af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer fordelt på europæiske lande i private byerhverv. 2018Figurkilde: EUROSTAT

Firmaer, fuldtidsansatte og omsætning i den private sektor. Fordelt på dansk og udenlandsk ejerskab

 

I alt

Dansk ejerskab

Udenlandsk ejerskab

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

mia. kr.

Omsætning1

4028

4221

4403

3044

3176

3226

984

1044

1177

 

tusinde

Fuldtidsansatte

1450

1501

1499

1139

1181

1176

311

320

322

 

antal

Firmaer

303578

307238

311630

295913

299623

303625

7665

7615

8005

Fuldtidsansatte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr. firma

5

5

5

4

4

4

41

42

40

 

pct.

Omsætning1

100,0

100,0

100,0

75,6

75,3

73,3

24,4

24,7

26,7

Fuldtidsansatte

100,0

100,0

100,0

78,5

78,7

78,5

21,5

21,3

21,5

Antal firmaer

100,0

100,0

100,0

97,5

97,5

97,4

2,5

2,5

2,6

1 Omsætningen omfatter ikke pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed, foreninger mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ifatsf1

Nyt fra Danmarks Statistik

14. september 2021 - Nr. 326

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

På basis af oplysninger fra Nationalbanken, private datakilder og firmaernes officielle regnskaber dannes populationen af udenlandsk ejede firmaer. Oplysninger om firmaernes branche og størrelse er hentet fra den generelle firmastatistik. De udenlandsk ejede firmaer omfatter dem, det har været muligt at finde vha. ovennævnte kilder og det vurderes til at udgøre langt hovedparten. I forbindelse med offentliggørelse af nye tal kan der forekomme revisioner i tidligere offentliggjorte tal.
I statistikken er fastlæggelsen af et firmas ejerskab knyttet til den ultimative ejer, der har kontrol over firmaet, dvs. har mulighed for at fastlægge et firmas generelle strategi ved om nødvendigt at vælge en bestyrelse. Som hovedregel fortolkes den kontrollerende enhed som den ultimative ejer, der direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af egenkapitalen eller aktionærenes stemmerettigheder. Ultimativ ejer skal forstås i relation til den direkte ejer, idet et firma umiddelbart kan være ejet (direkte) fra et land, selvom det i sidste ende (ultimativt) er ejet fra et andet land. Fx vil et firma i Danmark, der i første omgang er ejet fra fx Luxembourg, men som i sidste ende er ejet med kontrol fra Sverige, indgå i statistikken som et svensk firma. Tilsvarende vil et firma ejet direkte fra Luxembourg indgå som et dansk firma, hvis den ultimative ejer med kontrol er placeret i Danmark.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation