Gå til sidens indhold

Hver anden 60-64-årig på offentlig forsørgelse

Offentligt forsørgede, 16-64 år (tillæg) 3. kvt. 2014 alder og køn

I tredje kvartal var 51 pct. af de 60-64-årige på offentlig forsørgelse. Den høje andel af offentligt forsørgede blandt de 60-64-årige skyldes hovedsaligt, at mange i denne aldersgruppe har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Således modtog 44 pct. af de 60-64-årige tilbagetrækningsydelser: førtidspension, efterløn og fleksydelse. I alt var 30 pct. af befolkningen i alderen 16-64 år på offentlig forsørgelse. Antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige er her opgjort inklusive SU-modtagere og er omregnet til fuldtidsmodtagere - også i figurer og tabel. I modsætning til i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 646, som udkom i går, er tallene i denne offentliggørelse opgjort i faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) tal.

Andel af 16-64-årige på offentlig forsørgelse inkl. SU. 3. kvt. 2014

40-49-årige sjældnest på offentlig forsørgelse

De 40-49-årige havde den laveste andel af offentligt forsørgede i tredje kvartal 2014, hvor 20 pct. i denne aldersgruppe var på offentlig forsørgelse. Den primære årsag til den lave andel af offentligt forsørgede blandt de 40-49-årige er, at relativt få i aldersgruppen var på barsel og SU i forhold til de yngre aldersgrupper, samt at relativt få i gruppen var på tilbagetrækning i forhold til de ældste aldersgrupper.

37 pct. af de 16-24-årige og 25-29-årige er på offentlig forsørgelse

I tredje kvartal var 37 pct. af både de 16-24-årige og de 25-29-årige på offentlig forsørgelse. Den relativt høje andel af offentligt forsørgede blandt de 16-24-årige skyldes primært, at 29 pct. af aldersgruppen modtog SU, mens der for gruppen af 25-29-årige ud over relativt mange SU-modtagere også var relativt mange nettoledige og modtagere af barselsdagpenge.

De 50-59-årige er oftest i støttet beskæftigelse

Blandt folk under 60 år var andelen af personer i støttet beskæftigelse stigende med alderen. Under 1 pct. var i støttet beskæftigelse i alderen 16-24 år, mens 4 pct. var i støttet beskæftigelse i alderen 50-59 år. Modsat var andelen af personer i vejledning og opkvalificering aftagende med stigende alder for aldersgrupperne over 24 år. Således var under 0,5 pct. af de 60-64-årige i vejledning og opkvalificering, mens over 1,5 pct. var i vejledning og opkvalificering i aldersgruppen 25-29-årige.

Andel af 16-64-årige på offentlig forsørgelse inkl. SU. 3. kvt. 2014

Flere kvinder end mænd er på offentlig forsørgelse

Imens en ud af tre kvinder (34 pct.) var på offentlig forsørgelse i tredje kvartal, var det kun tilfældet for en ud af fire mænd (25 pct.). De relativt flere kvinder end mænd på offentlig forsørgelse skyldes bl.a., at relativt flere kvinder modtager barselsdagpenge, men også at flere kvinder end mænd er i tilbagetrækning eller på SU.

Offentlig forsørgelse inkl. SU fordelt efter køn og alder. 3 kvt. 2014

 

SU-modtagere

Nettoledige

Vejledning og opkvalificering

Støttet
beskæftigelse

Barsels-
dagpenge

Tilbage-
trækning

Øvrige ydelses-
modtagere

I alt

 

fuldtidsmodtagere (omregnet)

I alt

283486

99587

32819

92989

53824

313933

179245

1055882

Mænd

126925

47556

16282

40641

5587

139708

79742

456442

Kvinder

156562

52030

16536

52347

48237

174225

99502

599439

16-24 år

195425

8982

8046

4224

2650

4591

21606

245524

25-29 år

61256

15661

5226

6245

14080

5766

18891

127125

30-39 år

20263

26895

8082

16718

32909

19961

41321

166150

40-49 år

5244

22993

6461

26242

4040

48533

47051

160563

50-59 år

1228

20009

4325

31083

137

85737

40881

183401

60-64 år

70

5047

679

8477

8

149345

9495

173119

Nyt fra Danmarks Statistik

18. december 2014 - Nr. 654

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over de 16-64-årige offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for de 16-64-årige med undtagelse af SU. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. Fx giver to personer, der begge har været offentligt forsørget i et halvt år, én fuldtidsledig. I denne offentliggørelse er personerne opdelt efter herkomst, hvor der for indvandrere også er set på oprindelsesland. Efterkommerne og personer med dansk oprindelse er opgjort for sig i ovenstående tabel. Bl.a. faktorer som indvandringsår, opholdsgrundlag, køn og alder har indflydelse på, hvor mange offentligt forsørgede der er inden for grupperne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation