Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hjørring  |  Enhed: -
2020M072021M07
Hjørring5,53,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Hjørring  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Hjørring926,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hjørring  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd32 31032 087
Kvinder32 14031 930
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hjørring  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte332293
Døde362360
Fødselsoverskud-30-67
Tilflyttede1 1361 163
Fraflyttede1 2151 334
Nettotilflyttede-79- 171
Nettoindvandrede4435
Korrektioner211
Befolkningstilvækst-63- 192
Kvinder
Levendefødte251248
Døde345352
Fødselsoverskud-94- 104
Tilflyttede1 0741 117
Fraflyttede1 1711 229
Nettotilflyttede-97- 112
Nettoindvandrede6270
Korrektioner1010
Befolkningstilvækst- 119- 136
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Hjørring  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 99831 262
Vuggestue (0-2 år)32 29632 527
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 09719 932
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)3 2453 289
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)15 95017 160
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hjørring  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 2881 769
Seksualforbrydelser i alt5351
Voldsforbrydelser i alt141180
Ejendomsforbrydelser i alt2 0111 463
Andre straffelovsforbrydelser i alt8375
Særlove i alt988911
Særlovgivning i øvrigt41
Sigtelser
Straffelov i alt687591
Seksualforbrydelser i alt3940
Voldsforbrydelser i alt100129
Ejendomsforbrydelser i alt510377
Andre straffelovsforbrydelser i alt3845
Særlove i alt553612
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hjørring  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,101,1934,00