Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hjørring  |  Enhed: -
2021M042022M04
Hjørring4,42,7
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Hjørring  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hjørring  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd32 10631 942
Kvinder31 99331 815
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hjørring  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte293296
Døde360357
Fødselsoverskud-67-61
Tilflyttede1 1631 239
Fraflyttede1 3341 369
Nettotilflyttede- 171- 130
Nettoindvandrede3569
Korrektioner112
Befolkningstilvækst- 192- 120
Kvinder
Levendefødte248270
Døde352360
Fødselsoverskud- 104-90
Tilflyttede1 1171 171
Fraflyttede1 2291 334
Nettotilflyttede- 112- 163
Nettoindvandrede7060
Korrektioner10-3
Befolkningstilvækst- 136- 196
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Hjørring  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 26232 395
Vuggestue (0-2 år)32 52734 782
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 93221 637
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)3 2893 355
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 16017 985
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hjørring  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 7691 664
Seksualforbrydelser i alt5151
Voldsforbrydelser i alt180183
Ejendomsforbrydelser i alt1 4631 356
Andre straffelovsforbrydelser i alt7574
Særlove i alt911959
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt591649
Seksualforbrydelser i alt4039
Voldsforbrydelser i alt129133
Ejendomsforbrydelser i alt377436
Andre straffelovsforbrydelser i alt4541
Særlove i alt612560
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hjørring  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,101,1934,00