Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Aalborg  |  Enhed: -
2020M072021M07
Aalborg6,44,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Aalborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Aalborg1 137,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Aalborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd109 433110 542
Kvinder107 883108 934
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Aalborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte1 2811 172
Døde942928
Fødselsoverskud339244
Tilflyttede6 0486 363
Fraflyttede5 2885 606
Nettotilflyttede760757
Nettoindvandrede- 180190
Korrektioner-298
Befolkningstilvækst8901 199
Kvinder
Levendefødte1 2221 183
Døde901879
Fødselsoverskud321304
Tilflyttede5 3455 699
Fraflyttede4 8425 117
Nettotilflyttede503582
Nettoindvandrede52317
Korrektioner-310
Befolkningstilvækst8731 213
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Aalborg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 95532 725
Vuggestue (0-2 år)38 17038 225
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 94521 945
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)7 5907 590
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 33718 612
Skolefritidsordninger (10-13 år)..4 630
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aalborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt9 9498 190
Seksualforbrydelser i alt198196
Voldsforbrydelser i alt845758
Ejendomsforbrydelser i alt8 6346 921
Andre straffelovsforbrydelser i alt272315
Særlove i alt5 5073 783
Særlovgivning i øvrigt53
Sigtelser
Straffelov i alt2 7972 730
Seksualforbrydelser i alt127124
Voldsforbrydelser i alt534478
Ejendomsforbrydelser i alt1 9551 936
Andre straffelovsforbrydelser i alt181192
Særlove i alt3 1302 339
Særlovgivning i øvrigt03
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Aalborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,400,9826,95