Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Aalborg  |  Enhed: -
2021M042022M04
Aalborg5,23,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Aalborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Aalborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd110 640111 396
Kvinder108 933109 697
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Aalborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte1 1721 286
Døde9281 014
Fødselsoverskud244272
Tilflyttede6 3636 144
Fraflyttede5 6065 842
Nettotilflyttede757302
Nettoindvandrede19020
Korrektioner8228
Befolkningstilvækst1 199822
Kvinder
Levendefødte1 1831 202
Døde879968
Fødselsoverskud304234
Tilflyttede5 6995 600
Fraflyttede5 1175 470
Nettotilflyttede582130
Nettoindvandrede317295
Korrektioner10114
Befolkningstilvækst1 213773
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Aalborg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 72533 385
Vuggestue (0-2 år)38 22540 480
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 94523 485
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)7 5907 645
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 61218 986
Skolefritidsordninger (10-13 år)4 6305 420
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aalborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt8 1907 344
Seksualforbrydelser i alt196169
Voldsforbrydelser i alt758743
Ejendomsforbrydelser i alt6 9216 166
Andre straffelovsforbrydelser i alt315266
Særlove i alt3 7833 946
Særlovgivning i øvrigt33
Sigtelser
Straffelov i alt2 7302 402
Seksualforbrydelser i alt124103
Voldsforbrydelser i alt478494
Ejendomsforbrydelser i alt1 9361 654
Andre straffelovsforbrydelser i alt192151
Særlove i alt2 3392 388
Særlovgivning i øvrigt31
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Aalborg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,400,9826,95