Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Jammerbugt  |  Enhed: -
2021M042022M04
Jammerbugt3,72,3
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Jammerbugt  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Jammerbugt  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd19 27019 257
Kvinder18 89618 905
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Jammerbugt  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte178182
Døde206245
Fødselsoverskud-28-63
Tilflyttede893961
Fraflyttede9991 011
Nettotilflyttede- 106-50
Nettoindvandrede12106
Korrektioner44
Befolkningstilvækst- 118-3
Kvinder
Levendefødte172191
Døde200190
Fødselsoverskud-281
Tilflyttede922944
Fraflyttede957972
Nettotilflyttede-35-28
Nettoindvandrede3039
Korrektioner23
Befolkningstilvækst-3115
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Jammerbugt  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 30731 911
Vuggestue (0-2 år)35 78339 633
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 95421 384
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 54416 940
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Jammerbugt  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 1441 102
Seksualforbrydelser i alt4441
Voldsforbrydelser i alt10598
Ejendomsforbrydelser i alt941942
Andre straffelovsforbrydelser i alt5421
Særlove i alt453456
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt393393
Seksualforbrydelser i alt3822
Voldsforbrydelser i alt6669
Ejendomsforbrydelser i alt258291
Andre straffelovsforbrydelser i alt3111
Særlove i alt274241
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Jammerbugt  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,701,2032,85