Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Mariagerfjord  |  Enhed: -
2021M042022M04
Mariagerfjord3,72,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd21 20421 276
Kvinder20 38020 377
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte199187
Døde208245
Fødselsoverskud-9-58
Tilflyttede1 1401 292
Fraflyttede1 2211 196
Nettotilflyttede-8196
Nettoindvandrede-550
Korrektioner27
Befolkningstilvækst-9395
Kvinder
Levendefødte185169
Døde215225
Fødselsoverskud-30-56
Tilflyttede9361 082
Fraflyttede1 1021 047
Nettotilflyttede- 16635
Nettoindvandrede2654
Korrektioner-1-2
Befolkningstilvækst- 17131
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 51531 955
Vuggestue (0-2 år)38 41241 437
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 91223 551
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 48119 877
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 5421 419
Seksualforbrydelser i alt2843
Voldsforbrydelser i alt249180
Ejendomsforbrydelser i alt1 2171 135
Andre straffelovsforbrydelser i alt4861
Særlove i alt496550
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt471499
Seksualforbrydelser i alt2133
Voldsforbrydelser i alt161108
Ejendomsforbrydelser i alt266322
Andre straffelovsforbrydelser i alt2336
Særlove i alt274328
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Mariagerfjord  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,901,1534,00