Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Mariagerfjord  |  Enhed: -
2020M072021M07
Mariagerfjord5,13,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Mariagerfjord718,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd21 23321 203
Kvinder20 45420 369
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte193199
Døde240208
Fødselsoverskud-47-9
Tilflyttede1 0841 140
Fraflyttede1 2341 221
Nettotilflyttede- 150-81
Nettoindvandrede72-5
Korrektioner12
Befolkningstilvækst- 124-93
Kvinder
Levendefødte175185
Døde218215
Fødselsoverskud-43-30
Tilflyttede963936
Fraflyttede1 0791 102
Nettotilflyttede- 116- 166
Nettoindvandrede2726
Korrektioner1-1
Befolkningstilvækst- 131- 171
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 13031 515
Vuggestue (0-2 år)37 56538 412
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 97821 912
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 19519 481
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 5251 542
Seksualforbrydelser i alt3528
Voldsforbrydelser i alt209249
Ejendomsforbrydelser i alt1 1971 217
Andre straffelovsforbrydelser i alt8448
Særlove i alt614496
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt371471
Seksualforbrydelser i alt2621
Voldsforbrydelser i alt126161
Ejendomsforbrydelser i alt172266
Andre straffelovsforbrydelser i alt4723
Særlove i alt292274
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Mariagerfjord  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,901,1534,00