Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Rebild  |  Enhed: -
2021M052022M05
Rebild3,32,2
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Rebild  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Rebild  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd15 49215 606
Kvinder15 01215 119
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Rebild  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte203177
Døde130150
Fødselsoverskud7327
Tilflyttede958939
Fraflyttede849941
Nettotilflyttede109-2
Nettoindvandrede3530
Korrektioner-2-6
Befolkningstilvækst21549
Kvinder
Levendefødte177203
Døde130133
Fødselsoverskud4770
Tilflyttede890863
Fraflyttede791876
Nettotilflyttede99-13
Nettoindvandrede3725
Korrektioner7-3
Befolkningstilvækst19079
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Rebild  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 59131 042
Vuggestue (0-2 år)36 06938 126
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 12022 143
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 30721 923
Skolefritidsordninger (10-13 år)6 6996 721
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rebild  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt660561
Seksualforbrydelser i alt1612
Voldsforbrydelser i alt5539
Ejendomsforbrydelser i alt563488
Andre straffelovsforbrydelser i alt2622
Særlove i alt535482
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt161141
Seksualforbrydelser i alt1111
Voldsforbrydelser i alt3528
Ejendomsforbrydelser i alt10490
Andre straffelovsforbrydelser i alt1112
Særlove i alt316295
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Rebild  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,331,2026,09