Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Rebild  |  Enhed: -
2020M042021M04
Rebild5,03,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/31504.
Areal 1. januar
Område: Rebild  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Rebild621,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Rebild  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2020K22021K2
Mænd15 35515 492
Kvinder14 85315 012
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Rebild  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte152203
Døde131130
Fødselsoverskud2173
Tilflyttede928958
Fraflyttede854849
Nettotilflyttede74109
Nettoindvandrede935
Korrektioner-6-2
Befolkningstilvækst98215
Kvinder
Levendefødte173177
Døde135130
Fødselsoverskud3847
Tilflyttede885890
Fraflyttede825791
Nettotilflyttede6099
Nettoindvandrede137
Korrektioner07
Befolkningstilvækst99190
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Rebild  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 07430 591
Vuggestue (0-2 år)36 06936 069
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 23021 120
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 76821 307
Skolefritidsordninger (10-13 år)6 6006 699
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rebild  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt703660
Seksualforbrydelser i alt4516
Voldsforbrydelser i alt5655
Ejendomsforbrydelser i alt559563
Andre straffelovsforbrydelser i alt4326
Særlove i alt449535
Særlovgivning i øvrigt12
Sigtelser
Straffelov i alt214161
Seksualforbrydelser i alt3311
Voldsforbrydelser i alt3235
Ejendomsforbrydelser i alt115104
Andre straffelovsforbrydelser i alt3411
Særlove i alt211316
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Rebild  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,331,2026,09