Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Læsø  |  Enhed: -
2021M042022M04
Læsø8,82,8
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Læsø  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Læsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd883889
Kvinder893895
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Læsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte63
Døde2218
Fødselsoverskud-16-15
Tilflyttede4968
Fraflyttede5360
Nettotilflyttede-48
Nettoindvandrede109
Korrektioner0-1
Befolkningstilvækst-101
Kvinder
Levendefødte38
Døde1119
Fødselsoverskud-8-11
Tilflyttede5360
Fraflyttede6152
Nettotilflyttede-88
Nettoindvandrede56
Korrektioner-11
Befolkningstilvækst-124
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Læsø  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost....
Vuggestue (0-2 år)43 63244 508
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)24 79225 284
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 65616 656
Skolefritidsordninger (10-13 år)7 0447 044
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Læsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3115
Seksualforbrydelser i alt30
Voldsforbrydelser i alt02
Ejendomsforbrydelser i alt2713
Andre straffelovsforbrydelser i alt10
Særlove i alt1215
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt33
Seksualforbrydelser i alt10
Voldsforbrydelser i alt02
Ejendomsforbrydelser i alt11
Andre straffelovsforbrydelser i alt10
Særlove i alt109
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Læsø  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,301,3034,00