Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: -
2021M042022M04
Vesthimmerlands3,92,4
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd18 44618 373
Kvinder17 89717 909
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte155154
Døde207212
Fødselsoverskud-52-58
Tilflyttede816886
Fraflyttede973921
Nettotilflyttede- 157-35
Nettoindvandrede-1460
Korrektioner40
Befolkningstilvækst- 219-33
Kvinder
Levendefødte155160
Døde203225
Fødselsoverskud-48-65
Tilflyttede781801
Fraflyttede890835
Nettotilflyttede- 109-34
Nettoindvandrede1895
Korrektioner-71
Befolkningstilvækst- 146-3
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 44831 152
Vuggestue (0-2 år)37 68035 266
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)22 49523 056
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)14 89415 180
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 3251 689
Seksualforbrydelser i alt5233
Voldsforbrydelser i alt167141
Ejendomsforbrydelser i alt1 0871 474
Andre straffelovsforbrydelser i alt1941
Særlove i alt412534
Særlovgivning i øvrigt04
Sigtelser
Straffelov i alt368739
Seksualforbrydelser i alt4126
Voldsforbrydelser i alt11587
Ejendomsforbrydelser i alt200601
Andre straffelovsforbrydelser i alt1225
Særlove i alt232289
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vesthimmerlands  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,301,1822,82