Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Frederikshavn  |  Enhed: -
2021M042022M04
Frederikshavn4,93,1
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Frederikshavn  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Frederikshavn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd29 70629 662
Kvinder29 22729 179
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Frederikshavn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte248237
Døde390397
Fødselsoverskud- 142- 160
Tilflyttede1 1231 197
Fraflyttede1 3451 234
Nettotilflyttede- 222-37
Nettoindvandrede16137
Korrektioner-7-1
Befolkningstilvækst- 355-61
Kvinder
Levendefødte217238
Døde349398
Fødselsoverskud- 132- 160
Tilflyttede9431 064
Fraflyttede1 1451 113
Nettotilflyttede- 202-49
Nettoindvandrede79111
Korrektioner-5-2
Befolkningstilvækst- 260- 100
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Frederikshavn  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 10932 472
Vuggestue (0-2 år)35 15635 970
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 70221 285
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)6 9857 205
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 72522 165
Skolefritidsordninger (10-13 år)12 65012 925
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederikshavn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 0291 747
Seksualforbrydelser i alt3671
Voldsforbrydelser i alt203176
Ejendomsforbrydelser i alt1 6721 416
Andre straffelovsforbrydelser i alt11884
Særlove i alt9031 007
Særlovgivning i øvrigt23
Sigtelser
Straffelov i alt742555
Seksualforbrydelser i alt2246
Voldsforbrydelser i alt148134
Ejendomsforbrydelser i alt497307
Andre straffelovsforbrydelser i alt7568
Særlove i alt495622
Særlovgivning i øvrigt12
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Frederikshavn  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,201,0329,90