Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Frederikshavn  |  Enhed: -
2020M072021M07
Frederikshavn5,64,4
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Frederikshavn  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Frederikshavn652,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Frederikshavn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd29 94429 751
Kvinder29 40929 272
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Frederikshavn  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte224248
Døde382390
Fødselsoverskud- 158- 142
Tilflyttede1 1431 123
Fraflyttede1 2151 345
Nettotilflyttede-72- 222
Nettoindvandrede10516
Korrektioner-22-7
Befolkningstilvækst- 147- 355
Kvinder
Levendefødte219217
Døde340349
Fødselsoverskud- 121- 132
Tilflyttede926943
Fraflyttede1 0361 145
Nettotilflyttede- 110- 202
Nettoindvandrede5879
Korrektioner-13-5
Befolkningstilvækst- 186- 260
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Frederikshavn  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 35932 109
Vuggestue (0-2 år)32 05435 156
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)18 90920 702
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)6 2706 985
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 56021 725
Skolefritidsordninger (10-13 år)11 93512 650
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederikshavn  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 4732 029
Seksualforbrydelser i alt4636
Voldsforbrydelser i alt221203
Ejendomsforbrydelser i alt2 1131 672
Andre straffelovsforbrydelser i alt93118
Særlove i alt1 106903
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt708742
Seksualforbrydelser i alt2622
Voldsforbrydelser i alt163148
Ejendomsforbrydelser i alt455497
Andre straffelovsforbrydelser i alt6475
Særlove i alt559495
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Frederikshavn  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,201,0329,90