Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Brønderslev  |  Enhed: -
2021M042022M04
Brønderslev3,92,6
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Brønderslev  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Brønderslev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd18 31118 392
Kvinder17 82917 939
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Brønderslev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte172196
Døde225222
Fødselsoverskud-53-26
Tilflyttede1 0041 031
Fraflyttede1 0441 037
Nettotilflyttede-40-6
Nettoindvandrede30
Korrektioner0-1
Befolkningstilvækst-90-33
Kvinder
Levendefødte180190
Døde204178
Fødselsoverskud-2412
Tilflyttede1 0111 020
Fraflyttede1 0391 012
Nettotilflyttede-288
Nettoindvandrede1729
Korrektioner-21
Befolkningstilvækst-3750
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Brønderslev  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost27 44528 050
Vuggestue (0-2 år)36 90537 279
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 76720 625
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 14119 360
Skolefritidsordninger (10-13 år)12 62812 133
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Brønderslev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt981964
Seksualforbrydelser i alt3826
Voldsforbrydelser i alt14499
Ejendomsforbrydelser i alt763820
Andre straffelovsforbrydelser i alt3619
Særlove i alt447524
Særlovgivning i øvrigt111
Sigtelser
Straffelov i alt359410
Seksualforbrydelser i alt3116
Voldsforbrydelser i alt9871
Ejendomsforbrydelser i alt212313
Andre straffelovsforbrydelser i alt1810
Særlove i alt251262
Særlovgivning i øvrigt31
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Brønderslev  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,301,0831,23