Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Viborg  |  Enhed: -
2021M042022M04
Viborg3,22,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Viborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Viborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd48 62248 754
Kvinder48 04748 114
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Viborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte478477
Døde462465
Fødselsoverskud1612
Tilflyttede2 2052 240
Fraflyttede2 3312 360
Nettotilflyttede- 126- 120
Nettoindvandrede-25205
Korrektioner16
Befolkningstilvækst- 134103
Kvinder
Levendefødte442447
Døde427479
Fødselsoverskud15-32
Tilflyttede1 9862 077
Fraflyttede2 1452 137
Nettotilflyttede- 159-60
Nettoindvandrede38160
Korrektioner-2-3
Befolkningstilvækst- 10865
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Viborg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 81536 069
Vuggestue (0-2 år)37 68640 590
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 47122 044
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 2024 136
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 11920 504
Skolefritidsordninger (10-13 år)20 11920 504
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Viborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 3513 612
Seksualforbrydelser i alt120350
Voldsforbrydelser i alt374428
Ejendomsforbrydelser i alt2 7192 332
Andre straffelovsforbrydelser i alt138502
Særlove i alt1 1991 368
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt1 2501 150
Seksualforbrydelser i alt8785
Voldsforbrydelser i alt284350
Ejendomsforbrydelser i alt778578
Andre straffelovsforbrydelser i alt101137
Særlove i alt770910
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Viborg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,500,9323,70