Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Thisted  |  Enhed: -
2021M042022M04
Thisted3,01,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Thisted  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Thisted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd21 75921 742
Kvinder21 36721 339
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Thisted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte183223
Døde265279
Fødselsoverskud-82-56
Tilflyttede701724
Fraflyttede802808
Nettotilflyttede- 101-84
Nettoindvandrede2797
Korrektioner53
Befolkningstilvækst- 151-40
Kvinder
Levendefødte179187
Døde219263
Fødselsoverskud-40-76
Tilflyttede645680
Fraflyttede755697
Nettotilflyttede- 110-17
Nettoindvandrede3566
Korrektioner3-4
Befolkningstilvækst- 112-31
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Thisted  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 80132 736
Vuggestue (0-2 år)42 60344 638
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 30722 319
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 54618 898
Skolefritidsordninger (10-13 år)18 54618 898
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Thisted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 0901 057
Seksualforbrydelser i alt2533
Voldsforbrydelser i alt127134
Ejendomsforbrydelser i alt902845
Andre straffelovsforbrydelser i alt3645
Særlove i alt487669
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt396350
Seksualforbrydelser i alt2020
Voldsforbrydelser i alt9294
Ejendomsforbrydelser i alt260207
Andre straffelovsforbrydelser i alt2429
Særlove i alt303417
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Thisted  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,501,2723,75