Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Skive  |  Enhed: -
2021M042022M04
Skive2,41,3
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Skive  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Skive  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd23 11622 941
Kvinder22 29322 137
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Skive  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte203196
Døde266262
Fødselsoverskud-63-66
Tilflyttede885913
Fraflyttede1 0891 046
Nettotilflyttede- 204- 133
Nettoindvandrede2163
Korrektioner-16-4
Befolkningstilvækst- 262- 140
Kvinder
Levendefødte182174
Døde252268
Fødselsoverskud-70-94
Tilflyttede815784
Fraflyttede960932
Nettotilflyttede- 145- 148
Nettoindvandrede4837
Korrektioner3-2
Befolkningstilvækst- 164- 207
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Skive  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 30032 604
Vuggestue (0-2 år)40 86045 636
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost30 300..
Børnehave (3-5 år)21 70826 424
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 18520 515
Skolefritidsordninger (10-13 år)4 8404 950
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Skive  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 5191 320
Seksualforbrydelser i alt3537
Voldsforbrydelser i alt141158
Ejendomsforbrydelser i alt1 2881 061
Andre straffelovsforbrydelser i alt5564
Særlove i alt664655
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt563470
Seksualforbrydelser i alt2724
Voldsforbrydelser i alt96120
Ejendomsforbrydelser i alt400279
Andre straffelovsforbrydelser i alt4047
Særlove i alt485454
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Skive  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,501,0920,68