Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Morsø  |  Enhed: -
2021M042022M04
Morsø2,71,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Morsø  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Morsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd10 16610 184
Kvinder9 9129 865
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Morsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte7497
Døde116140
Fødselsoverskud-42-43
Tilflyttede395414
Fraflyttede417388
Nettotilflyttede-2226
Nettoindvandrede539
Korrektioner3-4
Befolkningstilvækst-5618
Kvinder
Levendefødte6883
Døde134144
Fødselsoverskud-66-61
Tilflyttede360359
Fraflyttede433360
Nettotilflyttede-73-1
Nettoindvandrede1844
Korrektioner-42
Befolkningstilvækst- 125-16
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Morsø  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost26 62027 500
Vuggestue (0-2 år)31 90033 660
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 12022 990
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)14 57514 575
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Morsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt678497
Seksualforbrydelser i alt1613
Voldsforbrydelser i alt6862
Ejendomsforbrydelser i alt574399
Andre straffelovsforbrydelser i alt2023
Særlove i alt190211
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt214203
Seksualforbrydelser i alt137
Voldsforbrydelser i alt4249
Ejendomsforbrydelser i alt146132
Andre straffelovsforbrydelser i alt1315
Særlove i alt116134
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Morsø  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,801,2024,68