Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hedensted  |  Enhed: -
2021M042022M04
Hedensted2,51,4
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Hedensted  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hedensted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd23 92724 152
Kvinder22 94923 057
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Hedensted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte207244
Døde244243
Fødselsoverskud-371
Tilflyttede1 4711 591
Fraflyttede1 4711 501
Nettotilflyttede090
Nettoindvandrede81118
Korrektioner10
Befolkningstilvækst45209
Kvinder
Levendefødte191216
Døde197216
Fødselsoverskud-60
Tilflyttede1 3991 459
Fraflyttede1 4451 430
Nettotilflyttede-4629
Nettoindvandrede6487
Korrektioner-61
Befolkningstilvækst6117
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Hedensted  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost35 45337 213
Vuggestue (0-2 år)39 65540 304
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost35 453..
Børnehave (3-5 år)27 18128 094
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 71422 110
Skolefritidsordninger (10-13 år)21 71422 110
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hedensted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 2621 089
Seksualforbrydelser i alt2624
Voldsforbrydelser i alt108145
Ejendomsforbrydelser i alt1 074859
Andre straffelovsforbrydelser i alt5461
Særlove i alt465551
Særlovgivning i øvrigt32
Sigtelser
Straffelov i alt387330
Seksualforbrydelser i alt2017
Voldsforbrydelser i alt80108
Ejendomsforbrydelser i alt251167
Andre straffelovsforbrydelser i alt3638
Særlove i alt291388
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Hedensted  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,400,9818,00