Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: -
2021M042022M04
Ringkøbing-Skjern2,51,4
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd28 53828 584
Kvinder27 61727 592
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte257284
Døde317337
Fødselsoverskud-60-53
Tilflyttede1 1641 270
Fraflyttede1 3881 439
Nettotilflyttede- 224- 169
Nettoindvandrede12215
Korrektioner-865
Befolkningstilvækst- 28058
Kvinder
Levendefødte252269
Døde272306
Fødselsoverskud-20-37
Tilflyttede1 1091 121
Fraflyttede1 2881 303
Nettotilflyttede- 179- 182
Nettoindvandrede66141
Korrektioner141
Befolkningstilvækst- 132-37
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 05331 878
Vuggestue (0-2 år)33 17634 903
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 37221 824
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)10 19710 131
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)15 41115 114
Skolefritidsordninger (10-13 år)8 7018 217
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 4821 341
Seksualforbrydelser i alt5456
Voldsforbrydelser i alt9972
Ejendomsforbrydelser i alt1 2871 168
Andre straffelovsforbrydelser i alt4245
Særlove i alt476642
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt466386
Seksualforbrydelser i alt4148
Voldsforbrydelser i alt7552
Ejendomsforbrydelser i alt323256
Andre straffelovsforbrydelser i alt2730
Særlove i alt289386
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,001,0531,00