Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: -
2020M072021M07
Ringkøbing-Skjern3,62,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Ringkøbing-Skjern1 473,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd28 64728 585
Kvinder27 71927 654
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte264257
Døde297317
Fødselsoverskud-33-60
Tilflyttede1 2071 164
Fraflyttede1 3491 388
Nettotilflyttede- 142- 224
Nettoindvandrede3912
Korrektioner3-8
Befolkningstilvækst- 133- 280
Kvinder
Levendefødte258252
Døde273272
Fødselsoverskud-15-20
Tilflyttede1 0491 109
Fraflyttede1 2761 288
Nettotilflyttede- 227- 179
Nettoindvandrede3066
Korrektioner91
Befolkningstilvækst- 203- 132
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 83231 053
Vuggestue (0-2 år)32 92333 176
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 24020 372
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)9 82310 197
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 65415 411
Skolefritidsordninger (10-13 år)8 5148 701
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 4391 482
Seksualforbrydelser i alt3354
Voldsforbrydelser i alt12699
Ejendomsforbrydelser i alt1 2411 287
Andre straffelovsforbrydelser i alt3942
Særlove i alt648476
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt348466
Seksualforbrydelser i alt2241
Voldsforbrydelser i alt9675
Ejendomsforbrydelser i alt195323
Andre straffelovsforbrydelser i alt3527
Særlove i alt414289
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,001,0531,00