Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ikast-Brande  |  Enhed: -
2021M042022M04
Ikast-Brande3,21,9
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd21 23821 508
Kvinder20 32920 544
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte198212
Døde215217
Fødselsoverskud-17-5
Tilflyttede1 1431 367
Fraflyttede1 2041 227
Nettotilflyttede-61140
Nettoindvandrede91113
Korrektioner1416
Befolkningstilvækst27264
Kvinder
Levendefødte197239
Døde176202
Fødselsoverskud2137
Tilflyttede1 0651 151
Fraflyttede1 0961 154
Nettotilflyttede-31-3
Nettoindvandrede92116
Korrektioner-5-2
Befolkningstilvækst77148
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 41631 636
Vuggestue (0-2 år)35 23339 039
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 57123 298
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)16 88517 215
Skolefritidsordninger (10-13 år)16 88517 215
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 5741 392
Seksualforbrydelser i alt3728
Voldsforbrydelser i alt208165
Ejendomsforbrydelser i alt1 2181 135
Andre straffelovsforbrydelser i alt11164
Særlove i alt2 7081 587
Særlovgivning i øvrigt20
Sigtelser
Straffelov i alt608450
Seksualforbrydelser i alt2921
Voldsforbrydelser i alt153124
Ejendomsforbrydelser i alt336261
Andre straffelovsforbrydelser i alt9044
Særlove i alt1 1151 020
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Ikast-Brande  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,100,9720,35