Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Aarhus  |  Enhed: -
2021M042022M04
Aarhus5,03,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Aarhus  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Aarhus  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd173 023174 803
Kvinder179 325180 804
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Aarhus  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte2 4602 397
Døde1 1611 183
Fødselsoverskud1 2991 214
Tilflyttede11 06710 975
Fraflyttede10 59611 560
Nettotilflyttede471- 585
Nettoindvandrede- 399592
Korrektioner-1012
Befolkningstilvækst1 3611 233
Kvinder
Levendefødte2 3272 222
Døde1 2011 208
Fødselsoverskud1 1261 014
Tilflyttede11 36711 112
Fraflyttede10 59211 682
Nettotilflyttede775- 570
Nettoindvandrede- 522783
Korrektioner2827
Befolkningstilvækst1 4071 254
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Aarhus  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 97734 848
Vuggestue (0-2 år)40 57941 074
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost31 97734 848
Børnehave (3-5 år)20 88922 308
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 36120 768
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aarhus  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt21 31620 890
Seksualforbrydelser i alt193274
Voldsforbrydelser i alt1 6131 555
Ejendomsforbrydelser i alt18 83418 216
Andre straffelovsforbrydelser i alt676845
Særlove i alt6 7156 311
Særlovgivning i øvrigt14
Sigtelser
Straffelov i alt6 4236 288
Seksualforbrydelser i alt125168
Voldsforbrydelser i alt982878
Ejendomsforbrydelser i alt4 8194 734
Andre straffelovsforbrydelser i alt497508
Særlove i alt4 8473 946
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Aarhus  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,520,7424,58