Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Skanderborg  |  Enhed: -
2021M042022M04
Skanderborg2,51,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Skanderborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Skanderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd31 59332 111
Kvinder31 86232 434
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Skanderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte393415
Døde246253
Fødselsoverskud147162
Tilflyttede1 9192 055
Fraflyttede1 7431 851
Nettotilflyttede176204
Nettoindvandrede2438
Korrektioner3-2
Befolkningstilvækst350402
Kvinder
Levendefødte361382
Døde210236
Fødselsoverskud151146
Tilflyttede1 8422 099
Fraflyttede1 6891 722
Nettotilflyttede153377
Nettoindvandrede586
Korrektioner0-3
Befolkningstilvækst362526
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Skanderborg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 40834 020
Vuggestue (0-2 år)36 37238 004
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 95621 240
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 17220 508
Skolefritidsordninger (10-13 år)8 0168 148
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Skanderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 5451 779
Seksualforbrydelser i alt1925
Voldsforbrydelser i alt100112
Ejendomsforbrydelser i alt1 3871 580
Andre straffelovsforbrydelser i alt3962
Særlove i alt537543
Særlovgivning i øvrigt44
Sigtelser
Straffelov i alt296532
Seksualforbrydelser i alt1521
Voldsforbrydelser i alt5968
Ejendomsforbrydelser i alt202414
Andre straffelovsforbrydelser i alt2029
Særlove i alt387338
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Skanderborg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,940,8624,66