Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Skanderborg  |  Enhed: -
2020M072021M07
Skanderborg3,42,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Skanderborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Skanderborg416,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Skanderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd31 42931 737
Kvinder31 64132 054
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Skanderborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte402393
Døde234246
Fødselsoverskud168147
Tilflyttede1 7581 919
Fraflyttede1 6311 743
Nettotilflyttede127176
Nettoindvandrede1424
Korrektioner-153
Befolkningstilvækst294350
Kvinder
Levendefødte353361
Døde204210
Fødselsoverskud149151
Tilflyttede1 7511 842
Fraflyttede1 5301 689
Nettotilflyttede221153
Nettoindvandrede4158
Korrektioner-10
Befolkningstilvækst410362
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Skanderborg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 06633 408
Vuggestue (0-2 år)36 02536 372
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 71219 956
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 98720 172
Skolefritidsordninger (10-13 år)7 9428 016
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Skanderborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt2 0981 545
Seksualforbrydelser i alt3419
Voldsforbrydelser i alt156100
Ejendomsforbrydelser i alt1 8601 387
Andre straffelovsforbrydelser i alt4839
Særlove i alt697537
Særlovgivning i øvrigt44
Sigtelser
Straffelov i alt482296
Seksualforbrydelser i alt1615
Voldsforbrydelser i alt10459
Ejendomsforbrydelser i alt327202
Andre straffelovsforbrydelser i alt3520
Særlove i alt427387
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Skanderborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,820,8624,66