Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Samsø  |  Enhed: -
2021M042022M04
Samsø4,03,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Samsø  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Samsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd1 8431 850
Kvinder1 8511 856
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Samsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte1318
Døde3346
Fødselsoverskud-20-28
Tilflyttede130154
Fraflyttede105119
Nettotilflyttede2535
Nettoindvandrede256
Korrektioner-2-2
Befolkningstilvækst2811
Kvinder
Levendefødte79
Døde2929
Fødselsoverskud-22-20
Tilflyttede133170
Fraflyttede136135
Nettotilflyttede-335
Nettoindvandrede2210
Korrektioner0-2
Befolkningstilvækst-323
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Samsø  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 14031 200
Vuggestue (0-2 år)....
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost31 140..
Børnehave (3-5 år)23 83223 496
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)7 2167 359
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 95218 315
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Samsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt8766
Seksualforbrydelser i alt12
Voldsforbrydelser i alt103
Ejendomsforbrydelser i alt7059
Andre straffelovsforbrydelser i alt62
Særlove i alt6748
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt2710
Seksualforbrydelser i alt01
Voldsforbrydelser i alt91
Ejendomsforbrydelser i alt167
Andre straffelovsforbrydelser i alt21
Særlove i alt4321
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Samsø  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,901,2230,75