Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Silkeborg  |  Enhed: -
2021M042022M04
Silkeborg3,21,9
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Silkeborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Silkeborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd47 82448 817
Kvinder48 15649 041
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Silkeborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte544657
Døde410432
Fødselsoverskud134225
Tilflyttede2 7582 841
Fraflyttede2 2572 235
Nettotilflyttede501606
Nettoindvandrede96183
Korrektioner117
Befolkningstilvækst7321 031
Kvinder
Levendefødte551590
Døde379422
Fødselsoverskud172168
Tilflyttede2 5632 662
Fraflyttede2 1342 098
Nettotilflyttede429564
Nettoindvandrede130109
Korrektioner-1-2
Befolkningstilvækst730839
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Silkeborg  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 74531 735
Vuggestue (0-2 år)36 46537 950
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost19 91021 010
Børnehave (3-5 år)19 91021 010
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 28521 670
Skolefritidsordninger (10-13 år)9 6259 790
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Silkeborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 2032 879
Seksualforbrydelser i alt77158
Voldsforbrydelser i alt309256
Ejendomsforbrydelser i alt2 7012 275
Andre straffelovsforbrydelser i alt116190
Særlove i alt1 1711 217
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt1 079957
Seksualforbrydelser i alt56140
Voldsforbrydelser i alt260172
Ejendomsforbrydelser i alt680501
Andre straffelovsforbrydelser i alt83144
Særlove i alt845924
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Silkeborg  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,500,9528,26