Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Silkeborg  |  Enhed: -
2020M072021M07
Silkeborg4,33,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Silkeborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Silkeborg850,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Silkeborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd47 09548 080
Kvinder47 55348 329
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Silkeborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte543544
Døde420410
Fødselsoverskud123134
Tilflyttede2 3672 758
Fraflyttede2 1342 257
Nettotilflyttede233501
Nettoindvandrede10196
Korrektioner11
Befolkningstilvækst458732
Kvinder
Levendefødte505551
Døde358379
Fødselsoverskud147172
Tilflyttede2 3042 563
Fraflyttede2 0152 134
Nettotilflyttede289429
Nettoindvandrede81130
Korrektioner-3-1
Befolkningstilvækst514730
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Silkeborg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 80030 745
Vuggestue (0-2 år)36 08036 465
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost19 91019 910
Børnehave (3-5 år)19 91019 910
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 73521 285
Skolefritidsordninger (10-13 år)9 3509 625
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Silkeborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 2643 203
Seksualforbrydelser i alt7677
Voldsforbrydelser i alt358309
Ejendomsforbrydelser i alt2 7392 701
Andre straffelovsforbrydelser i alt91116
Særlove i alt1 4401 171
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt9721 079
Seksualforbrydelser i alt5656
Voldsforbrydelser i alt293260
Ejendomsforbrydelser i alt553680
Andre straffelovsforbrydelser i alt7083
Særlove i alt1 088845
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Silkeborg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,500,9528,26