Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Randers  |  Enhed: -
2020M072021M07
Randers5,23,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Randers  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Randers747,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Randers  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd49 06349 317
Kvinder49 05949 232
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Randers  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte507497
Døde516497
Fødselsoverskud-90
Tilflyttede2 1712 220
Fraflyttede2 1042 185
Nettotilflyttede6735
Nettoindvandrede-98119
Korrektioner63
Befolkningstilvækst-34157
Kvinder
Levendefødte471476
Døde452460
Fødselsoverskud1916
Tilflyttede1 9962 108
Fraflyttede2 0532 062
Nettotilflyttede-5746
Nettoindvandrede-42157
Korrektioner109
Befolkningstilvækst-70228
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Randers  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 95230 096
Vuggestue (0-2 år)31 72832 820
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost29 95230 096
Børnehave (3-5 år)20 02820 292
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)13 27712 969
Fritidsklubber (10-13 år)4 4004 455
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 90021 549
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 7865 874
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Randers  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt5 1555 057
Seksualforbrydelser i alt78148
Voldsforbrydelser i alt499465
Ejendomsforbrydelser i alt4 4084 233
Andre straffelovsforbrydelser i alt170211
Særlove i alt2 6222 248
Særlovgivning i øvrigt12
Sigtelser
Straffelov i alt2 0031 719
Seksualforbrydelser i alt47130
Voldsforbrydelser i alt389382
Ejendomsforbrydelser i alt1 4431 045
Andre straffelovsforbrydelser i alt124162
Særlove i alt1 7051 557
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Randers  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,800,8927,93