Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Randers  |  Enhed: -
2021M042022M04
Randers4,02,5
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Randers  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Randers  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd49 17649 597
Kvinder49 17149 529
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Randers  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte497544
Døde497555
Fødselsoverskud0-11
Tilflyttede2 2202 464
Fraflyttede2 1852 204
Nettotilflyttede35260
Nettoindvandrede119186
Korrektioner3-2
Befolkningstilvækst157433
Kvinder
Levendefødte476520
Døde460502
Fødselsoverskud1618
Tilflyttede2 1082 236
Fraflyttede2 0622 057
Nettotilflyttede46179
Nettoindvandrede157169
Korrektioner9-1
Befolkningstilvækst228365
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Randers  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 09631 248
Vuggestue (0-2 år)32 82036 828
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost30 096..
Børnehave (3-5 år)20 29222 248
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)12 96913 519
Fritidsklubber (10-13 år)4 4554 532
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 54921 637
Skolefritidsordninger (10-13 år)5 8745 874
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Randers  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt5 0574 905
Seksualforbrydelser i alt148127
Voldsforbrydelser i alt465493
Ejendomsforbrydelser i alt4 2334 065
Andre straffelovsforbrydelser i alt211220
Særlove i alt2 2482 159
Særlovgivning i øvrigt20
Sigtelser
Straffelov i alt1 7192 067
Seksualforbrydelser i alt13069
Voldsforbrydelser i alt382396
Ejendomsforbrydelser i alt1 0451 457
Andre straffelovsforbrydelser i alt162145
Særlove i alt1 5571 299
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Randers  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,800,8927,93