Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Odder  |  Enhed: -
2021M042022M04
Odder3,22,1
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Odder  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Odder  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd11 33711 527
Kvinder11 69111 877
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Odder  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte103115
Døde96102
Fødselsoverskud713
Tilflyttede691777
Fraflyttede669640
Nettotilflyttede22137
Nettoindvandrede1328
Korrektioner0-6
Befolkningstilvækst42172
Kvinder
Levendefødte94121
Døde96114
Fødselsoverskud-27
Tilflyttede726773
Fraflyttede662621
Nettotilflyttede64152
Nettoindvandrede340
Korrektioner-3-6
Befolkningstilvækst93153
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Odder  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 85733 374
Vuggestue (0-2 år)36 38838 830
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)18 67819 877
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 98821 395
Skolefritidsordninger (10-13 år)..5 180
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Odder  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt580548
Seksualforbrydelser i alt817
Voldsforbrydelser i alt4735
Ejendomsforbrydelser i alt472468
Andre straffelovsforbrydelser i alt5328
Særlove i alt154167
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt164106
Seksualforbrydelser i alt612
Voldsforbrydelser i alt3220
Ejendomsforbrydelser i alt8359
Andre straffelovsforbrydelser i alt4315
Særlove i alt9465
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Odder  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,100,9530,32