Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Favrskov  |  Enhed: -
2021M042022M04
Favrskov2,91,7
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Favrskov  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Favrskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd24 47024 702
Kvinder24 02324 297
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Favrskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte258286
Døde207209
Fødselsoverskud5177
Tilflyttede1 3681 622
Fraflyttede1 4931 546
Nettotilflyttede- 12576
Nettoindvandrede26120
Korrektioner-1-7
Befolkningstilvækst-49266
Kvinder
Levendefødte227268
Døde205200
Fødselsoverskud2268
Tilflyttede1 3531 601
Fraflyttede1 3771 488
Nettotilflyttede-24113
Nettoindvandrede4451
Korrektioner-91
Befolkningstilvækst33233
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Favrskov  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 88730 481
Vuggestue (0-2 år)37 07039 941
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 69122 297
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 56919 976
Skolefritidsordninger (10-13 år)12 59512 848
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Favrskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 4531 187
Seksualforbrydelser i alt27113
Voldsforbrydelser i alt129148
Ejendomsforbrydelser i alt1 022986
Andre straffelovsforbrydelser i alt3140
Særlove i alt332466
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt540289
Seksualforbrydelser i alt2608
Voldsforbrydelser i alt108112
Ejendomsforbrydelser i alt151147
Andre straffelovsforbrydelser i alt2122
Særlove i alt177206
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Favrskov  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,700,9623,32