Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Norddjurs  |  Enhed: -
2021M042022M04
Norddjurs3,92,4
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Norddjurs  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Norddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd18 93118 874
Kvinder18 04318 102
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Norddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte148182
Døde245216
Fødselsoverskud-97-34
Tilflyttede1 0301 053
Fraflyttede1 0101 166
Nettotilflyttede20- 113
Nettoindvandrede-389
Korrektioner3-7
Befolkningstilvækst-77-65
Kvinder
Levendefødte132174
Døde238213
Fødselsoverskud- 106-39
Tilflyttede904888
Fraflyttede917946
Nettotilflyttede-13-58
Nettoindvandrede51145
Korrektioner-1-5
Befolkningstilvækst-6943
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Norddjurs  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 33234 644
Vuggestue (0-2 år)35 01638 268
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 14020 916
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 79021 219
Skolefritidsordninger (10-13 år)20 79021 219
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Norddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 4891 261
Seksualforbrydelser i alt2326
Voldsforbrydelser i alt240189
Ejendomsforbrydelser i alt1 170974
Andre straffelovsforbrydelser i alt5672
Særlove i alt517524
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt494367
Seksualforbrydelser i alt1319
Voldsforbrydelser i alt188135
Ejendomsforbrydelser i alt259164
Andre straffelovsforbrydelser i alt3449
Særlove i alt290218
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Norddjurs  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202226,101,0034,00