Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Norddjurs  |  Enhed: -
2020M072021M07
Norddjurs4,83,6
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Norddjurs  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Norddjurs721,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Norddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd18 92618 926
Kvinder18 06818 051
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Norddjurs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte143148
Døde239245
Fødselsoverskud-96-97
Tilflyttede1 0521 030
Fraflyttede1 2301 010
Nettotilflyttede- 17820
Nettoindvandrede-32-3
Korrektioner13
Befolkningstilvækst- 305-77
Kvinder
Levendefødte122132
Døde230238
Fødselsoverskud- 108- 106
Tilflyttede849904
Fraflyttede1 010917
Nettotilflyttede- 161-13
Nettoindvandrede-2351
Korrektioner6-1
Befolkningstilvækst- 286-69
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Norddjurs  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 98034 332
Vuggestue (0-2 år)34 82435 016
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 03219 140
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 62420 790
Skolefritidsordninger (10-13 år)19 62420 790
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Norddjurs  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt1 5111 489
Seksualforbrydelser i alt2923
Voldsforbrydelser i alt188240
Ejendomsforbrydelser i alt1 2131 170
Andre straffelovsforbrydelser i alt8156
Særlove i alt753517
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt533494
Seksualforbrydelser i alt2013
Voldsforbrydelser i alt144188
Ejendomsforbrydelser i alt297259
Andre straffelovsforbrydelser i alt7234
Særlove i alt424290
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Norddjurs  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202126,301,0034,00