Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Syddjurs  |  Enhed: -
2021M042022M04
Syddjurs3,82,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Syddjurs  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Syddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd21 74721 858
Kvinder21 56321 894
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Syddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte205227
Døde225253
Fødselsoverskud-20-26
Tilflyttede1 5271 539
Fraflyttede1 4281 422
Nettotilflyttede99117
Nettoindvandrede2051
Korrektioner-14-4
Befolkningstilvækst85138
Kvinder
Levendefødte185186
Døde200202
Fødselsoverskud-15-16
Tilflyttede1 4571 539
Fraflyttede1 3621 339
Nettotilflyttede95200
Nettoindvandrede42101
Korrektioner-15
Befolkningstilvækst121290
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Syddjurs  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 44434 584
Vuggestue (0-2 år)34 29637 428
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)18 88820 760
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 16020 592
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Syddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt1 4971 256
Seksualforbrydelser i alt1921
Voldsforbrydelser i alt110127
Ejendomsforbrydelser i alt1 2871 050
Andre straffelovsforbrydelser i alt8158
Særlove i alt444479
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt560306
Seksualforbrydelser i alt1015
Voldsforbrydelser i alt7496
Ejendomsforbrydelser i alt416158
Andre straffelovsforbrydelser i alt6037
Særlove i alt224175
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Syddjurs  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,901,0033,80