Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Struer  |  Enhed: -
2021M042022M04
Struer3,42,0
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Struer  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Struer  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd10 47710 506
Kvinder10 34310 311
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Struer  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte8681
Døde118123
Fødselsoverskud-32-42
Tilflyttede524586
Fraflyttede650573
Nettotilflyttede- 12613
Nettoindvandrede3848
Korrektioner70
Befolkningstilvækst- 11319
Kvinder
Levendefødte6987
Døde126132
Fødselsoverskud-57-45
Tilflyttede487539
Fraflyttede580578
Nettotilflyttede-93-39
Nettoindvandrede3761
Korrektioner-2-2
Befolkningstilvækst- 115-25
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Struer  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost30 11830 701
Vuggestue (0-2 år)41 40443 824
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)21 21922 429
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 95521 461
Skolefritidsordninger (10-13 år)13 29913 629
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Struer  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt709671
Seksualforbrydelser i alt1523
Voldsforbrydelser i alt7687
Ejendomsforbrydelser i alt583539
Andre straffelovsforbrydelser i alt3522
Særlove i alt270252
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt287295
Seksualforbrydelser i alt1316
Voldsforbrydelser i alt6169
Ejendomsforbrydelser i alt184196
Andre straffelovsforbrydelser i alt2914
Særlove i alt188200
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Struer  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,301,2022,90