Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lemvig  |  Enhed: -
2020M072021M07
Lemvig3,62,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Lemvig  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Lemvig509,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lemvig  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd10 0399 955
Kvinder9 6239 564
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Lemvig  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte6981
Døde112111
Fødselsoverskud-43-30
Tilflyttede403449
Fraflyttede492472
Nettotilflyttede-89-23
Nettoindvandrede320
Korrektioner-6-11
Befolkningstilvækst- 135-44
Kvinder
Levendefødte7772
Døde120103
Fødselsoverskud-43-31
Tilflyttede328360
Fraflyttede450431
Nettotilflyttede- 122-71
Nettoindvandrede2138
Korrektioner3-7
Befolkningstilvækst- 141-71
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Lemvig  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 35132 351
Vuggestue (0-2 år)39 32539 325
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost32 35132 351
Børnehave (3-5 år)23 72723 727
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)20 39421 945
Skolefritidsordninger (10-13 år)14 36615 455
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lemvig  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt439468
Seksualforbrydelser i alt147
Voldsforbrydelser i alt6360
Ejendomsforbrydelser i alt354381
Andre straffelovsforbrydelser i alt820
Særlove i alt320326
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt153190
Seksualforbrydelser i alt115
Voldsforbrydelser i alt4746
Ejendomsforbrydelser i alt87126
Andre straffelovsforbrydelser i alt813
Særlove i alt220205
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Lemvig  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202125,201,2728,00