Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lemvig  |  Enhed: -
2021M042022M04
Lemvig2,71,6
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Lemvig  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lemvig  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd9 9849 872
Kvinder9 5769 472
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Lemvig  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte8177
Døde111131
Fødselsoverskud-30-54
Tilflyttede449393
Fraflyttede472515
Nettotilflyttede-23- 122
Nettoindvandrede2059
Korrektioner-113
Befolkningstilvækst-44- 114
Kvinder
Levendefødte7280
Døde103111
Fødselsoverskud-31-31
Tilflyttede360358
Fraflyttede431465
Nettotilflyttede-71- 107
Nettoindvandrede3846
Korrektioner-7-3
Befolkningstilvækst-71-95
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Lemvig  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost32 35132 967
Vuggestue (0-2 år)39 32541 679
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost32 351..
Børnehave (3-5 år)23 72725 146
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)21 94522 363
Skolefritidsordninger (10-13 år)15 45515 752
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lemvig  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt468417
Seksualforbrydelser i alt79
Voldsforbrydelser i alt6046
Ejendomsforbrydelser i alt381342
Andre straffelovsforbrydelser i alt2020
Særlove i alt326380
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt190190
Seksualforbrydelser i alt56
Voldsforbrydelser i alt4639
Ejendomsforbrydelser i alt126132
Andre straffelovsforbrydelser i alt1313
Særlove i alt205211
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Lemvig  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,351,2728,00