Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Holstebro  |  Enhed: -
2021M042022M04
Holstebro2,61,3
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Holstebro  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Holstebro  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd29 29429 316
Kvinder29 39229 301
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Holstebro  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte331305
Døde297324
Fødselsoverskud34-19
Tilflyttede1 4121 459
Fraflyttede1 3951 513
Nettotilflyttede17-54
Nettoindvandrede-1738
Korrektioner-12
Befolkningstilvækst33-33
Kvinder
Levendefødte313314
Døde252276
Fødselsoverskud6138
Tilflyttede1 3741 348
Fraflyttede1 4321 497
Nettotilflyttede-58- 149
Nettoindvandrede2937
Korrektioner6-2
Befolkningstilvækst38-76
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Holstebro  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 93331 218
Vuggestue (0-2 år)36 30039 545
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)18 86520 735
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)19 76716 830
Skolefritidsordninger (10-13 år)13 81616 830
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Holstebro  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt2 2442 481
Seksualforbrydelser i alt8792
Voldsforbrydelser i alt279271
Ejendomsforbrydelser i alt1 7631 999
Andre straffelovsforbrydelser i alt115119
Særlove i alt8901 103
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt8971 383
Seksualforbrydelser i alt7273
Voldsforbrydelser i alt209226
Ejendomsforbrydelser i alt523988
Andre straffelovsforbrydelser i alt9396
Særlove i alt568784
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Holstebro  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202225,501,0824,12