Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Herning  |  Enhed: -
2021M042022M04
Herning3,21,6
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Herning  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Herning  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd45 04445 086
Kvinder44 27644 389
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Herning  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte484478
Døde410455
Fødselsoverskud7423
Tilflyttede2 2192 224
Fraflyttede2 2372 381
Nettotilflyttede-18- 157
Nettoindvandrede22103
Korrektioner-8-19
Befolkningstilvækst70-50
Kvinder
Levendefødte450448
Døde386410
Fødselsoverskud6438
Tilflyttede2 0022 045
Fraflyttede2 0852 140
Nettotilflyttede-83-95
Nettoindvandrede56101
Korrektioner4-2
Befolkningstilvækst4142
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Herning  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 59031 658
Vuggestue (0-2 år)33 68236 509
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 64621 758
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 78819 129
Skolefritidsordninger (10-13 år)18 78819 129
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Herning  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt3 7493 257
Seksualforbrydelser i alt70111
Voldsforbrydelser i alt407412
Ejendomsforbrydelser i alt3 1272 571
Andre straffelovsforbrydelser i alt145163
Særlove i alt1 6551 399
Særlovgivning i øvrigt20
Sigtelser
Straffelov i alt1 6571 259
Seksualforbrydelser i alt4871
Voldsforbrydelser i alt295310
Ejendomsforbrydelser i alt1 222746
Andre straffelovsforbrydelser i alt92132
Særlove i alt1 069919
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Herning  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202224,900,9920,53