Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Herning  |  Enhed: -
2020M072021M07
Herning4,42,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32822.
Areal 1. januar
Område: Herning  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Herning1 321,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Herning  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd45 16945 059
Kvinder44 24244 273
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Herning  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte448484
Døde367410
Fødselsoverskud8174
Tilflyttede2 3072 219
Fraflyttede2 2832 237
Nettotilflyttede24-18
Nettoindvandrede-4222
Korrektioner-11-8
Befolkningstilvækst5270
Kvinder
Levendefødte455450
Døde353386
Fødselsoverskud10264
Tilflyttede2 0162 002
Fraflyttede1 9912 085
Nettotilflyttede25-83
Nettoindvandrede4256
Korrektioner-114
Befolkningstilvækst15841
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Herning  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost29 24929 590
Vuggestue (0-2 år)33 62733 682
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 64619 646
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 59018 788
Skolefritidsordninger (10-13 år)18 59018 788
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Herning  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt3 8323 749
Seksualforbrydelser i alt5170
Voldsforbrydelser i alt484407
Ejendomsforbrydelser i alt3 1843 127
Andre straffelovsforbrydelser i alt113145
Særlove i alt1 9751 655
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt1 6361 657
Seksualforbrydelser i alt2748
Voldsforbrydelser i alt348295
Ejendomsforbrydelser i alt1 1751 222
Andre straffelovsforbrydelser i alt8692
Særlove i alt1 3671 069
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Herning  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,900,9920,53