Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Vejle  |  Enhed: -
2021M042022M04
Vejle3,41,9
I forbindelse med offentliggørelsen af bruttoledigheden for april-2022 har Danmarks Statistik, for første gang, forsøgt at tage hånd om den nylige forskydning af ferieåret fra og med 2021. Dette er gjort ved hjælp af såkaldte sæson-outliere for april og december, fra og med april-2021.
Areal 1. januar
Område: Vejle  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
2022
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Vejle  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2021K22022K2
Mænd58 89959 974
Kvinder58 64259 533
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Vejle  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Mænd
Levendefødte625721
Døde515558
Fødselsoverskud110163
Tilflyttede3 4743 725
Fraflyttede2 9353 160
Nettotilflyttede539565
Nettoindvandrede83293
Korrektioner-861
Befolkningstilvækst7241 082
Kvinder
Levendefødte605663
Døde514516
Fødselsoverskud91147
Tilflyttede3 1613 416
Fraflyttede2 7992 830
Nettotilflyttede362586
Nettoindvandrede75225
Korrektioner-828
Befolkningstilvækst520986
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Vejle  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 72034 800
Vuggestue (0-2 år)41 16043 620
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)23 40024 780
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)5 6105 665
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)25 24525 905
Skolefritidsordninger (10-13 år)19 69020 020
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vejle  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20202021
Anmeldt
Straffelov i alt4 2814 337
Seksualforbrydelser i alt106120
Voldsforbrydelser i alt514629
Ejendomsforbrydelser i alt3 4883 361
Andre straffelovsforbrydelser i alt173227
Særlove i alt2 1192 132
Særlovgivning i øvrigt510
Sigtelser
Straffelov i alt1 3791 596
Seksualforbrydelser i alt6673
Voldsforbrydelser i alt371443
Ejendomsforbrydelser i alt819930
Andre straffelovsforbrydelser i alt123150
Særlove i alt1 6651 459
Særlovgivning i øvrigt03
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Vejle  |  Tid: 2022  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202223,400,8927,75